อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 23 ตุลาคม 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 23 ตุลาคม 2561

'ผู้แทนพระองค์'เปิดงานวันเด็ก ในเขตพระราชฐาน

"ในหลวง"โปรดเกล้าฯ ผู้แทนพระองค์ เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ เขตพระราชฐานในพระองค์ฯ ราชวิถี พระราชทานฉลากออมสิน ของขวัญ ของเล่นเสริมทักษะและความรู้ ตลอดจนอาหารและเครื่องดื่ม เสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 เวลา 10.38 น.

เมื่อเวลา 08.25 น. วันที่ 13 ม.ค. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ สนามกีฬาเอนกประสงค์ เขตพระราชฐานในพระองค์ฯ ราชวิถี เขตดุสิต กทม. เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ได้ร่วมกันตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน ที่จะเป็นทรัพยากรที่สำคัญยิ่งต่ออนาคตของประเทศชาติ โดยพระราชทานพระราโชบายให้เป็นการจัดกิจกรรมแบบรวมการ โดยให้บุตรหลานของข้าราชบริพาร ตลอดจนเด็กและเยาวชนทั่วไปได้มาร่วมกิจกรรม ทั้งยังพระราขทานพระราชทรัพย์ให้เป็นทุนการศึกษาสำหรับบุตรข้าราชบริพารที่มีผลการเรียนดี พระราชทานสลากออมสิน ของขวัญ ของเล่นเสริมทักษะและความรู้ ตลอดจนพระราชทานอาหารและเครื่องดื่มแก่เด็ก เยาวชน และผู้ปกครองที่มาร่วมงานฯ ยังความปลื้มปีติเป็นล้นพ้น

ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ.อ.เกษม อยู่สุข หัวหน้าสำนักงานราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นประธานกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้าย "งานวันเด็กแห่งชาติ เขตพระราชฐานในพระองค์ฯ ราชวิถี ประจำปี 2561" โดยภายในป้ายมีข้อความว่า "พระราชทานความสุข วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 เด็กไทยหัวใจพอเพียง ก้าวสู่ยุคสมัย อย่างมั่นคง เขตพระราชฐานในพระองค์ฯ ราชวิถี วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561" พร้อมภาพวาดฝีพระหัตถ์หัวใจ 4 ดวง และรูปพ่อแม่ลูก แสดงถึงความรักความอบอุ่นในครอบครัว

จากนั้นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาพระราชทาน สลากออมสินพระราชทานให้แก่บุตรข้าราชบริพารที่มีผลการเรียนดี และตัวแทนเด็กและเยาวชน ก่อนรับมอบของทูลเกล้าถวายพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติจากคณะกรรมการจัดงานฯ และเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2561 ซึ่งจัดขึ้นโดยยึดมั่นตามพรปีใหม่พระราชทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่จะให้เด็กและเยาวชน มีกำลังกาย มีกำลังใจที่เข้มแข็ง มีสติรู้เท่าทัน และได้เห็นความสำคัญของการมีจิตอาสา ในการทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าส่วนตน และยึดมั่นในการสืบสาน รักษา ต่อยอดการดำรงตนแบบเศรษฐกิจพอเพียง และการอนุรักษ์งานศิลปาชีพ ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรม 

สำหรับบรรยากาศภายในงานตั้งแต่ช่วงเช้ามีครอบครัวข้าราชบริพาร รวมถึงประชาชนทั่วไปพาลูกหลานเดินทางมาร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ เขตพระราชฐานในพระองค์ฯ ราชวิถี ประจำปี 2561 เป็นจำนวนมาก โดยเด็กๆ ต่างสนุกสนานไปกับกิจกรรมมากมายภายในงาน อาทิ กิจกรรมสอยดาว การจำลองห้องอ่านข่าวพระราชสำนัก สวนสนุกขนาดเล็กที่มีเรือหมุน ม้าหมุน และชิงช้าสวรรค์ การสาธิตและสอนวิธีแต่งหน้าเค้ก โดยโรงเรียนจิตรลดา การแสดงของสุนัขตำรวจและม้าตำรวจ การจัดแสดงไดโนเสาร์จำลองความสูงกว่า 4 เมตร โดยสำนักพระราชวัง กิจกรรมนิทานในสวน เพ้นท์ผ้า เพ้นท์ขวดน้ำ กิจกรรมแจกต้นกล้าเพื่อพ่อ 10,000 ต้น และการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับเยาวชนกับการอนุรักษ์พันธุ์พืช และการจับสลากของขวัญพระราชทาน โดยโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นต้น.