อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562

สวมชุดไทยเที่ยวงาน "อุ่นไอรักฯ"

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พล.อ.สุรยุทธ์ เยี่ยมชมกิจกรรมต่าง ๆ จันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 16.11 น.

ยังได้รับความสนใจจากประชาชนและนักท่องเที่ยวต่อเนื่อง สำหรับงาน ”อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ซึ่งจัดขึ้นที่พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า ต่อเนื่องเป็นวันที่ 5 โดยประชาชนบางส่วนสวมใส่ชุดไทยย้อนยุค หรือชุดผ้าไทยเดินทางมารอเข้างานตั้งแต่ช่วงเช้า จนถึงเวลา 10.00 น. เจ้าหน้าที่จึงเปิดจุดคัดกรองให้เริ่มทยอยเข้างานอย่างเป็นระเบียบ นอกจากเพลิดเพลินไปกับความงดงามของสวนดอกไม้บริเวณพระลานพระราชวังดุสิต ประชาชนยังให้ความสนใจชมนิทรรศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

รวมถึงเลือกซื้อสินค้า อาหาร จากร้านค้าต่าง ๆ ภายในสนามเสือป่าเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้เดือดร้อนทั่วประเทศ โดยช่วงค่ำมีการแสดงโดยเด็กและเยาวชนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรี จ.พัทลุง เทศบาลตำบลด่านซ้าย จ.เลย ทั้งนี้ ยอดผู้เข้าร่วมงานอุ่นไอรักเมื่อวันที่ 11 ก.พ. มีจำนวน 44,027 คน ยอดรวมตั้งแต่วันที่ 8 ก.พ. จำนวนทั้งสิ้น 142,427 คน

 ในเวลา 17.30 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เยี่ยมชมกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว อาทิ นิทรรศการการประปากรุงเทพฯ และสภาอุณาโลมแดงแห่งชาติสยาม, นิทรรศการภาพถ่ายสามมิติ, กิจกรรมสาธิตให้ความรู้วิทยาลัยในวัง (ชาย), ร้านจิตอาสา 904, ร้านมูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า, ร้านสมาคมแม่บ้านทหารบก, ร้านจำหน่ายบัตรกัลปพฤกษ์ (สอยดาว) ต้นโพธิ์เงิน หรือต้นโพธิ์ทอง และการจำหน่ายบัตรสลากการกุศล พร้อมมอบรางวัลแก่ผู้โชคดี

ด.ช.กัลป์ธภัทร์ เผื่อนประถม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ กล่าวว่า ที่โรงเรียนพามาทัศนศึกษา 100 กว่าคน ดีใจมากที่ได้มาในวันนี้ เพราะได้ใส่ชุดไทย ซึ่งบางคนเป็นชุดที่มีอยู่แล้ว บางคนก็ซื้อมาใหม่ เป็นครั้งหนึ่งที่จะได้ทำอะไรที่ไม่เหมือนเดิม นอกจากนี้ยังได้มาชมสิ่งต่าง ๆ ที่เรียนมาอย่างเช่น พระราชกรณียกิจของรัชกาลที่ 5 เรื่องการเลิกทาส การประปา รถไฟ ธนาคาร นอกจากนี้ยังมีการหล่อแก้ว ทอผ้า กังหันชัยพัฒนา ถือเป็นแรงบันดาลใจที่ดีได้ ซึ่งมาวันนี้ก็ได้กินอาหารไทยโบราณหลายอย่างที่ไม่เคยเห็เช่น น้ำอัดลมโบราณ เป็นต้น.