อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2561

แถลงสำนักพระราชวัง 'พระราชินี'เสด็จฯประทับรพ.จุฬาฯ

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จะเสด็จฯ ไปรับการตรวจพระกรรณ ระหว่าง 6-8 มี.ค.นี้ อังคารที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 19.05 น.

วันที่ 6 มี.ค.เวลา 18.32 น. แถลงการณ์สำนักพระราชวัง เรื่องสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เสด็จฯ ไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ความว่า คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จะเสด็จพระราชดำเนินไปเข้ารับการตรวจพระกรรณ (หู) และจะประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ระหว่างวันที่ 6-8 มี.ค.2561 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน สำนักพระราชวัง 6 มี.ค.2561