อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562

สมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯร่วมงาน"สะบายดีปีใหม่ลาวพ.ส.2561"

สมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯร่วมงาน "สะบายดีปีใหม่ลาว พ.ส.2561" ศุกร์ที่ 13 เมษายน 2561 เวลา 19.51 น.

เมื่อวันที่ 13 เม.ย. เวลา 18.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งมายังสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำประเทศไทย ซอยสหการประมูล ถนนประชาอุทิศ เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ ทรงร่วมงาน "สะบายดีปีใหม่ลาว พ.ส.2561" โดยมี นายสะเหลิมไช กมมะสิต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พร้อมภริยา นายแสง สุขะทิวง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำประเทศไทย และข้าราชสถานเอกอัครราชทูตฯ เฝ้าฯ รับเสด็จ กันอย่างเนืองแน่น

จากนั้นเสด็จฯ เข้าไปยังห้องพิธี ภายในอาคารสำนักงาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฉลองพระองค์ประจำชาติลาว ทรงจุดธูปเทียนนมัสการบูชาพระรัตนตรัย ทรงคม เสด็จฯ ประทับพระราชอาสน์ พระสงฆ์เจริญพระพุทธมงคลคาถา จากนั้นทรงร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญ โดยมี หมอพร (พราหมณ์) สีจัน สอแพงคำฮัก เป็นผู้ทำพิธี ซึ่งเป็นผู้พี่น้องชาวลาวให้ความเคารพนับถือ เป็นผู้ประกอบพิธีบายศรีสู่ขวัญและอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาปกปักษ์รักษาผู้เข้าร่วมพิธีให้มีอายุมั่นขวัญยืน ปราศจากโรคภัย รวมทั้งยังเชื่อว่าเป็นการส่งเสริมพลังใจให้เข้มแข็ง มีสติและไม่ประมาท

ครั้นเสร็จพิธี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปประทับยังโต๊ะเสวยพระกระยาหารค่ำ บริเวณลานด้านนอกอาคารหน้าเวทีการแสดง ด้วยสีพระพักตร์ยิ้มแย้มแจ่มใส สร้างความปลื้มปีติยินดีและรอยยิ้มให้แก่ผู้ร่วมงานเป็นอย่างยิ่งที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จกันจำนวนมากต่อมา นายแสง สุขะทิวง กราบบังคมทูลรายงานการจัดงานฯ และ นายสะเหลิมไช กมมะสิต กราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล ก่อนนายแสง สุขะทิวง ทูลเกล้าฯ ถวายเค้กเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เม.ย.2561 ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงตัดเค้ก และพระราชทานเค้กให้แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ และภริยา รวมถึงเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และภริยา โดยผู้ร่วมงานต่างร่วมร้องเพลงวันเกิด สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้ร่วมงาน

จากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสวยพระกระยาหารค่ำ พร้อมทอดพระเนตรการแสดงจากกระทรวงป้องกันความสงบ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รวม 20 คน ด้วยพระเกษมสำราญยิ่ง และการแสดงต่างๆ รวม 10 ชุด ประกอบด้วย ชุดฟ้อนยินดีต้อนรับสู่ปีท่องเที่ยวลาว สาวภูไทม่วนซื่น สาวไทดำเก็บดอกฝ้าย ฟ้อนเก็บใบชา การแสดงเป่าแคนและโหวดเพลงเซิ้งพายเรือ และการแสดงร้องเพลง อาทิ เพลงเวียงจันทร์เมืองงาม วิมานดิน แก้วหลักเมือง เสียงแคนลาว มนต์รักสองฝั่งโขง รำเต้ยบ้านนาผาสุก สุขใจในบ้านเกิด บ้านแม่เฮา หลวงพระบางแดนงาม ขับทุ่มหลวงพระบาง และขับร้องเพลงเมนูไข่ เพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ระหว่างนั้น นายสะเหลิมไช กมมะสิต กราบทูลเชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมรำวงลาวประกอบเพลงสะบายดีปีใหม่ และเพลงม่วนแท้บ้านเฮา  นอกจากนี้ทรงร่วมรำวงจังหวะบัดสลบในเพลงสองพี่น้อง และเพลงฮักบ่ลืม บริเวณลานหน้าเวทีการแสดง ร่วมกับแขกผู้มีเกียรติ สร้างความม่วนซื่นสนุกสนานเป็นอย่างยิ่ง และก่อนเสด็จฯ กลับ ทรงมอบกระเช้าดอกไม้และฉายพระรูปร่วมกับนักแสดง สร้างความประทับใจให้แก่พี่น้องชาวลาวเป็นอย่างยิ่ง ตลอดการเสด็จฯ ร่วมงานประมาณ 2 ชม.ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้ม ความอบอุ่น และเสียงหัวเราะแห่งความสุขเฉลิมฉลองรับวันสงกรานต์และปีใหม่ไทย โดยประชาชนชาวลาวต่างสวมชุดผ้าไหมและผ้าซิ่นหลากสีสันสวยงาม พร้อมแขกผู้มีเกียรติทั้งฝ่ายไทยและลาวหลายร้อยคนร่วมรำวงจังหวะบัดสลบ ทั้งนี้การจัดงานสงกรานต์ของสถานเอกอัครราชทูตลาว ประจำประเทศไทย ได้จัดขึ้นรับวันสงกรานต์และฉลองวันปีใหม่เป็นประจำทุกปี (เว้นปีพ.ศ.2560) ทั้งนี้เพื่อเป็นการสานต่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบ้านพี่เมืองน้องให้ แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น โดยปีนี้นับเป็นปีที่ 68 ของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย-ลาว ที่ได้เริ่มสถาปนามาตั้งแต่วันที่ 19 ธ.ค.2493 และเป็นการสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามร่วมกันสืบต่อไป