อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 22 มกราคม 2562

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 22 มกราคม 2562

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชสาส์นถึงผู้นำประเทศต่างๆ

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นถึงผู้นำรัสเซีย จีน และเมียนมา อังคารที่ 17 เมษายน 2561 เวลา 20.00 น.

เมื่อวันที่ 17 เม.ย. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ศูนย์การค้า ซิมเนียยาวิชเนีย (Zimnyaya Vishnya) ในเมืองเคเมโรโว (Kemerovo) สหพันธรัฐรัสเซีย เมื่อวันที่ 25 มี.ค.2561 ความว่า ฯพณฯ ประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย กรุงมอสโก ข้าพเจ้ารู้สึกเศร้าสลดใจที่ได้ทราบข่าวเหตุเพลิงไหม้ศูนย์การค้าซิมเนียยาวิชเนีย ในเมืองเคเมโรโว ทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจำนวนมาก ข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจมายังท่าน และผู้ประสบความสูญเสียจากเหตุการณ์น่าเศร้าครั้งนี้
(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

จากนั้น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยัง นายสี จิ้นผิง (Mr.Xi Jinping) ในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่ง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน สมัยที่ 2 เมื่อวันที่ 17 มี.ค.2561 ความว่า ฯพณฯ นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน กรุงปักกิ่ง ในโอกาสที่ท่านเข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นสมัยที่ 2 ข้าพเจ้ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดี เพื่อท่านประสบความสำเร็จและความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความก้าวหน้าของประชาชนและความวัฒนาถาวรยิ่งขึ้นของสาธารณรัฐประชาชนจีน ข้าพเจ้าเชื่อมั่นอย่างแน่แท้ว่า ความสัมพันธ์ฉันมิตรอันแนบแน่นที่มีอยู่เป็นพื้นฐานระหว่างประเทศของเราทั้งสอง จะเป็นปัจจัยสำคัญทำให้ความร่วมมือในกิจการทุกๆ ด้านที่มีอยู่ได้ทวีเพิ่มพูนยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้า 
(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ทั้งนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ส่งข้อความพระราชสาส์น แสดงความยินดีไปยังอูวินมยิน (U  Win Myint) ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาคนใหม่ เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 2561 ความว่า ฯพณฯ อูวินมยิน ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา กรุงเนปยีดอ ในโอกาสที่ท่านเข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีอย่างจริงใจ เพื่อท่านประสบความสำเร็จและความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความผาสุกและความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นของประเทศและประชาชนชาวเมียนมา
ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ภายใต้การนำของท่าน ความสัมพันธ์ฉันมิตรอันใกล้ชิดและความร่วมมืออย่างกว้างขวางที่มีอยู่ระหว่างประเทศของเราทั้งสอง กอปรกับความปรารถนาดีและความเข้าใจร่วมกัน จะพัฒนาและกระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้า
(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร