อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

ร.10 ส่งพระราชสาส์นยินดี "4 ผู้นำโลก" สาบานตนเข้ารับตำแหน่ง

ประกอบด้วย ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาร์เมเนีย, ประธานาธิบดีอาเซอร์ไบจาน, ประธานสภาแห่งรัฐและสภารัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐคิวบา และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.

เมื่อเวลา 20.00 น.วันที่ 11 พ.ค.61สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยังนายอาร์เมน ซาร์คิสเซียน (Mr. Armen Sarkissian) ในโอกาสสาบานตน เข้ารับตําแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาร์เมเนีย คนที่ 4 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 ความว่า ฯพณฯ นายอาร์เมน ซาร์คิสเซียน ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาร์เมเนีย กรุงเยเรวาน ในโอกาสที่ท่านเข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาร์เมเนีย ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีอย่างจริงใจ เพื่อท่านประสบความสำเร็จและความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าและความรุ่งเรืองไพบูลย์ยิ่งขึ้นของประเทศและประชาชนชาวอาร์เมเนีย ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ความสัมพันธ์ฉันมิตรและความปรารถนาดีระหว่างประเทศและประชาชนของเราทั้งสอง จะช่วยส่งเสริมความร่วมมือในกิจการทุกๆ ด้าน อันเป็นประโยชน์ร่วมกันต่อไป

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยังนายอิลฮัม อาลีเยฟ (Mr. Ilham Atiyey) ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตําแหน่ง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน สมัยที่ 4 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 ความว่า ฯพณฯ นายอิลฮัม อาลีเยฟ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน กรุงบากู ในโอกาสที่ท่านเข้าดำรงแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน เป็นสมัยที่ 4 ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีอย่างจริงใจ เพื่อท่านประสบความสำเร็จและความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าและความรุ่งเรืองไพบูลย์ของประเทศและประชาชนชาวอาเซอร์ไบจาน ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือระหว่างประเทศของเราทั้งสองจะเจริญงอกงามยิ่งขึ้นต่อไปในภายภาคหน้า
I
(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดง ความยินดีไปยังนายมิเกล มาริโอ ดิอัซ-กาเนล เบร์มูเดซ (Mr. Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez) ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตําแหน่งประธานสภาแห่งรัฐและสภารัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐคิวบาคนใหม่ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 ความว่า ฯพณฯ นายมิเกล มาริโอ ดิอัช-กาเนล เบร์มูเดช ประธานสภาแห่งรัฐและสภารัฐมนตรีสาธารณรัฐคิวบา กรุงฮาวานา ในโอกาสที่ท่านเข้าดำรงตำแหน่งประธานสภาแห่งรัฐและสภารัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐคิวบา ข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดี เพื่อท่านประสบความสำเร็จและความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประชาชนและความวัฒนาถาวรของสาธารณรัฐคิวบา ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า สัมพันธไมตรีและความร่วมมือที่มีความอยู่ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐคิวบาจะกระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในภายภาคหน้า

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยังนายมุฮัมมัด อับดุล ฮะมีด (Mr. Mohammad Abdul Hamid) ในโอกาสสาบานตน เข้ารับตําแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ สมัยที่ 2 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ความว่า ฯพณฯ นายมุฮัมมัด อับดุล ฮะมีด ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ กรุงธากา ในโอกาสที่ท่านเข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ เป็นสมัยที่ 2 ข้าพเจ้ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดี เพื่อท่านประสบความสำเร็จและความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประชาชนและความวัฒนาถาวรยิ่งขึ้นของสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ความสัมพันธ์ร่วมมืออันดีที่มีอยู่ระหว่างประเทศของเราทั้งสองกอปรกับความปรารถนาดีและความเข้าใจร่วมกัน จะช่วยสร้างเสริมสัมพันธไมตรีและความร่วมมือกันให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้า

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร