อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562

ร.10 ส่งพระราชสาส์นยินดี "4 ผู้นำโลก" สาบานตนเข้ารับตำแหน่ง

ประกอบด้วย ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาร์เมเนีย, ประธานาธิบดีอาเซอร์ไบจาน, ประธานสภาแห่งรัฐและสภารัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐคิวบา และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.

เมื่อเวลา 20.00 น.วันที่ 11 พ.ค.61สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยังนายอาร์เมน ซาร์คิสเซียน (Mr. Armen Sarkissian) ในโอกาสสาบานตน เข้ารับตําแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาร์เมเนีย คนที่ 4 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 ความว่า ฯพณฯ นายอาร์เมน ซาร์คิสเซียน ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาร์เมเนีย กรุงเยเรวาน ในโอกาสที่ท่านเข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาร์เมเนีย ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีอย่างจริงใจ เพื่อท่านประสบความสำเร็จและความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าและความรุ่งเรืองไพบูลย์ยิ่งขึ้นของประเทศและประชาชนชาวอาร์เมเนีย ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ความสัมพันธ์ฉันมิตรและความปรารถนาดีระหว่างประเทศและประชาชนของเราทั้งสอง จะช่วยส่งเสริมความร่วมมือในกิจการทุกๆ ด้าน อันเป็นประโยชน์ร่วมกันต่อไป

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยังนายอิลฮัม อาลีเยฟ (Mr. Ilham Atiyey) ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตําแหน่ง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน สมัยที่ 4 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 ความว่า ฯพณฯ นายอิลฮัม อาลีเยฟ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน กรุงบากู ในโอกาสที่ท่านเข้าดำรงแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน เป็นสมัยที่ 4 ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีอย่างจริงใจ เพื่อท่านประสบความสำเร็จและความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าและความรุ่งเรืองไพบูลย์ของประเทศและประชาชนชาวอาเซอร์ไบจาน ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือระหว่างประเทศของเราทั้งสองจะเจริญงอกงามยิ่งขึ้นต่อไปในภายภาคหน้า
I
(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดง ความยินดีไปยังนายมิเกล มาริโอ ดิอัซ-กาเนล เบร์มูเดซ (Mr. Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez) ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตําแหน่งประธานสภาแห่งรัฐและสภารัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐคิวบาคนใหม่ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 ความว่า ฯพณฯ นายมิเกล มาริโอ ดิอัช-กาเนล เบร์มูเดช ประธานสภาแห่งรัฐและสภารัฐมนตรีสาธารณรัฐคิวบา กรุงฮาวานา ในโอกาสที่ท่านเข้าดำรงตำแหน่งประธานสภาแห่งรัฐและสภารัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐคิวบา ข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดี เพื่อท่านประสบความสำเร็จและความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประชาชนและความวัฒนาถาวรของสาธารณรัฐคิวบา ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า สัมพันธไมตรีและความร่วมมือที่มีความอยู่ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐคิวบาจะกระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในภายภาคหน้า

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยังนายมุฮัมมัด อับดุล ฮะมีด (Mr. Mohammad Abdul Hamid) ในโอกาสสาบานตน เข้ารับตําแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ สมัยที่ 2 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ความว่า ฯพณฯ นายมุฮัมมัด อับดุล ฮะมีด ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ กรุงธากา ในโอกาสที่ท่านเข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ เป็นสมัยที่ 2 ข้าพเจ้ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดี เพื่อท่านประสบความสำเร็จและความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประชาชนและความวัฒนาถาวรยิ่งขึ้นของสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ความสัมพันธ์ร่วมมืออันดีที่มีอยู่ระหว่างประเทศของเราทั้งสองกอปรกับความปรารถนาดีและความเข้าใจร่วมกัน จะช่วยสร้างเสริมสัมพันธไมตรีและความร่วมมือกันให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้า

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร