อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562

'สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว'ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระบรมมหาราชวัง ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม อังคารที่ 29 พฤษภาคม 2561 เวลา 16.22 น.

เมื่อวันที่ 29 พ.ค. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ โดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังพระบรมมหาราชวัง ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง

เมื่อรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูเกยหลังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เสด็จเข้าพระอุโบสถ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ ทรงยืนหน้าพระเก้าอี้ที่ประทับ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ไปทรงจุดเทียนรุ่ง และทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่งบูชา พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร พระสัมพุทธพรรณี พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก และพระพุทธเลิศหล้านภาลัย แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมาสน์ศิลา ทรงกราบ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออกจากพระอุโบสถทรงยืนที่ชานพระอุบลโสถ ผู้อำนวยการกองพระราชพิธีทูลเกล้าฯ ถวายเทียน ทรงจุดไฟจากโคมไฟฟ้า และพระราชทานเพื่อเชิญไปถวายเจ้าอาวาสจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัยพระอารามหลวงที่ได้ทรงพระราชอุทิศไว้ จากนั้นผู้อำนวยการกองพระราชพิธี ทูลเกล้าฯ ถวายเทียนชนวนทรงจุดไฟจากโคมไฟฟ้าแล้วทรงถือเทียนนั้นไว้ เจ้าพนักงานศุภรัตนำโคมเทียนมาขอพระราชทานจุดไฟ สำหรับทรงถือเมื่อเวลาเสด็จฯ เวียนเทียนประทักษิณพระอุโบสถ การนี้ พระราชวงศ์ ข้าราชการ จะได้เข้าเฝ้าฯ ขอพระราชทานต่อเทียนที่ทรงถืออยู่นั้น เมื่อเสร็จการต่อเทียนแล้ว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเทียนชนวนนั้นให้เจ้าพนักงานสนมพลเรือนรับไป ทรงกราบที่พระแท่น สวดจบ ทรงรับโคมจากเจ้าพนักงานศุภรัต ทรงพระดำเนินเลี้ยวขวาเวียนรอบพระอุโบสถ 

+

เมื่อเสด็จฯ เวียนรอบพระอุโบสถครบ 3 รอบแล้ว เสด็จเข้าพระอุโบสถ เสด็จฯ ไปที่ธรรมาสน์ศิลา ทรงโปรยดอกมะลิที่ธรรมาสน์ศิลา ซึ่งพระเทพญาณวิศิษฏ์ วัดปทุมวนาราม ขึ้นนั่งยังธรรมาสน์ศิลา ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าฯ จากนั้นประทับพระราชอาสน์ ทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศน์พระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่ธรรมาสน์ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม ทรงศีล โดยเจ้าพนักงานกรมการศาสนาอาราธนาศีล พระเทพญาณวิศิษฎ์ ถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนา จากนั้นทรงหลั่งทักษิโณทก ในขณะที่พระเทพญาณวิศิษฎ์ ถวายอนุโมทนาบนธรรมาสน์ แล้วลงมานั่งยังอาสน์สงฆ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่ เสด็จฯ ไปทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศน์แด่พระราชาคณะที่ถวายเทศน์แล้วทรงประเคนสบงถวายพระสงฆ์ 4 รูปที่สวดรับอนุโมทนา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประทับพระราชอาสน์ พระสงฆ์ถวายอดิเรก ออกจากพระอุโบสถ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าฯ จากนั้นเสด็จออกจากพระอุโบสถไปประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับ.