อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562

ร.10มีพระราชสาส์นเสียพระราชหฤทัยถึงจักรพรรดิญี่ปุ่น

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น กรณีเกิดอุทกภัยและดินถล่ม ทรงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าภัยพิบัติดังกล่าวจะสิ้นสุดลง เพื่อนำไปสู่การฟื้นฟูโดยเร็ว ศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 11.57 น.

เมื่อเวลา 11.56 น วันที่ 13 ก.ค.2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น กรณีเกิดอุทกภัยและดินถล่มจากเหตุการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง ใน 23 จัวหวัดทางฝั่งตะวันตกของประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 5-8 กรกฎาคม 2561 ความว่า หม่อมฉันรู้สึกเศร้าสลดใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าเกิดอุทกภัยและดินถล่มรุนแรงในหลายจังหวัดทางภาคตะวันตกของประเทศญี่ปุ่น ทำให้มีผู้เสียชีวิตและผู้ที่ต้องอพยพออกจากพื้นที่เป็นจำนวนมาก ทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายเป็นบริเวณกว้าง ในนามของประชาชนชาวไทย หม่อมฉันของแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังฝ่าพระบาทและประชาชนชาวญี่ปุ่นที่ประสบความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงในครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าภัยพิบัติดังกล่าวจะสิ้นสุดลงเพื่อนำไปสู่การฟื้นฟูโดยเร็ว

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร