อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563

สมเด็จพระนางเจ้าฯ โปรดเกล้าฯ ให้ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ออกรับเครื่องราชสักการะฯ

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 ส.ค.2561 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โปรดเกล้าฯ ให้ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ ออกรับเครื่องราชสักการะถวายพระพรชัยมงคล จันทร์ที่ 13 สิงหาคม 2561 เวลา 14.31 น.

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ ออกรับเครื่องราชสักการะถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 ส.ค.2561 ณ บริเวณหน้าประตูพระวรุณอยู่เจน พระราชวังดุสิต เมื่อช่วงเช้าวันนี้ครั้งเมื่อท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ ผู้ออกรับฯ ถึงบริเวณหน้าประตูพระวรุณอยู่เจน ได้ถวายความเคารพที่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 แล้วเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ จากนั้น พล.อ.เทพพงศ์ ทิพยจันทร์ ปลัดกระทรวงกลาโหม กล่าวรายงานการอัญเชิญเครื่องราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล ผู้ร่วมพิธีร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีพระแม่เจ้า ปลัดกระทรวงกลาโหม เชิญเครื่องราชสักการะ 5 ชิ้น ประกอบด้วย ต้นไม้ทอง ต้นไม้เงิน พานพุ่มทอง พานพุ่มเงิน และพานกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ มอบให้ผู้ออกรับฯ ตามลำดับ ก่อนที่ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และจิตอาสา เชิญพานพุ่มทอง พานพุ่มเงิน มอบให้ผู้ออกรับฯ ตามลำดับ โดยมีนักเรียนนายร้อย 4 เหล่า เป็นผู้ถือพานพุ่มทอง พานพุ่มเงิน ให้กับหน่วยงานต่างๆต่อมามูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ และคณะสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำองค์กรสมาชิก 19 องค์กร พร้อมชมรมแม่บ้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อาทิ สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สมาคมสตรีไทยมุสลิมแห่งประเทศไทย สมาคมสตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมาคมนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-ปทุมนนท์ และสมาคมแม่บ้านอาสาสมัครแห่งประเทศไทย เชิญพานพุ่มทอง พานพุ่มเงิน มอบให้ผู้ออกรับฯ จากนั้น ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ ถวายความเคารพที่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 แล้วเดินทางกลับอาคารกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต