อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 20 เมษายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 20 เมษายน 2562

โปรดเกล้าฯองคมนตรีเชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ราษฎร

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ องคมนตรีเชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานมอบแก่ราษฎรผู้ประสบภัยหนาว จำนวน 3,000 ผืน ใน 3 พื้นที่ จ.นครราชสีมา พฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.01 น.

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 8 พ.ย. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พล.อ.อ.จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน 3,000 ผืน ไปมอบให้แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวในพื้นที่อำเภอขามทะเลสอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ และอำเภอโชคชัย อำเภอละ 1,000 ผืน โดยมีนายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.นครราชสีมา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ระดับสูง และ ข้าราชการ จ.นครราชสีมา ให้การต้อนรับในโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มายังราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวให้ได้รับทราบ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับทุกคนในการผ่านพ้นวิกฤตภัยในครั้งนี้ไปได้ด้วยดี ขอเชิญชวนพี่น้องจิตอาสาทุก ๆ คน เข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาในยามวิกฤต โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุ ผู้พิการ เป็นต้น และขอให้กำลังใจหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการให้ความช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ประสบภัยหนาวและแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นอย่างเต็มกำลังความสามารถ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ขอให้ทุกคนพร้อมใจกันคิดดี ทำดี เป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติ ขออวยพรให้ประชาชนทุกคน มีสุขภาพแข็งแรง ประสบความสุขความเจริญ และประสบความสำเร็จในการเนินชีวิตต่อไปจากนั้นองคมนตรี เชิญผ้าห่มพระราชทานมอบ นายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.นครราชสีมา และเชิญผ้าห่มพระราชทาน พร้อมด้วยพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มอบแก่ราษฎรผู้ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวในพื้นที่อำเภอขามทะเลสอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ และอำเภอโชคชัย

ด้านนายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.นครราชสีมา เปิดเผยว่า จังหวัดนครราชสีมา ได้รับผลกระทบจากอากาศที่หนาวเย็นโดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร  จากการสำรวจในปีที่ผ่านมาพบว่ามีประชาชนที่ขาดแคลนเครื่องกันหนาวกว่า 3 แสนราย เป็นผู้สูงอายุ 2 แสนราย เด็กไร้ผู้อุปการะ 5,000ราย ผู้พิการ 4 หมื่นราย ผู้มีรายได้น้อย 3 หมื่นราย และผู้ประสบความเดือดร้อน 9.2 หมื่นราย ซึ่งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง อปท.มูลนิธิ และภาคเอกชน ได้เข้าไปดำเนินการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นแล้ว และจะได้เร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบของทางการต่อไป

“ชาวจังหวัดนครราชสีมาต่างรู้สึกสำนักในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร อย่างหาที่สุดมิได้ ที่ทรงมีเมตตาต่อพสกนิกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอากาศหนาวเย็น และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พล.อ.อ.จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทานมามอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในครั้งนี้ ชาวจังหวัดนครราชสีมา ขอปวารณา และปฏิญาณตนว่าจะประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดีตำเนินตามรอยพระยุคลบาทด้วยวิถีเศรษฐกิจพอเพียง และผนึกพลังร่วมกันธำรงรักษาพัฒนาประเทศให้มั่นคงสืบไป” ผวจ.นครราชสีมา กล่าว

โอกาสนี้ได้นำผ้าห่มกันหนาวไปมอบให้กับ นายหอม และ นางบุญนาค พบกระโทก  ซึ่งเป็นผู้สูงอายุและป่วยด้วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง ที่บ้านเลขที่ 17/ 1  บ้านบิง  ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับประชาชน  ยังความปลาบปลื้มและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ราษฎรเป็นล้นพ้น 

สำหรับจังหวัดนครราชสีมา ได้ทำการสำรวจความต้องการเครื่องกันหนาวประจำปี 2560 พบว่าประชาชนผู้ยากไร้อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร กว่าสามแสนราย ขาดแคลนเครื่องกันหนาว.