อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562

ร.10โปรดเกล้าฯองคมนตรี มอบผ้าห่มพระราชทานชาวยโสธร

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง โปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรีเชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานมอบแก่ราษฎรผู้ประสบภัยหนาว จำนวน 2,000 ผืน ใน 3 พื้นที่ อ.ค้อวัง อ.ทรายมูล และอ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร ศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 16.29 น.

เมื่อเวลา 09.10 น วันที่ 14 ธ.ค. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้พลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดยโสธร ซึ่งมีนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นผู้กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยองคมนตรี ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ และเชิญพระราชกระแสรับสั่งของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการเชิญสิ่งของพระราชทาน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชน และได้มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ประชาชน ในพื้นที่อำเภอค้อวัง 600 ชุด อำเภอทรายมูล 700 ชุดและอำเภอไทยเจริญ 700 ชุด รวมจำนวน 2,000 ชุด ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอค้อวัง

จังหวัดยโสธร แบ่งการปกครองออกเป็น 9 อำเภอ ภาพรวมสภาพอากาศของจังหวัดยโสธรมีอากาศหนาวเย็นเกือบทั่วไป จากการสำรวจความต้องการเครื่องกันหนาวสงเคราะห์ราษฎรประจำปี 2562 พบว่าประชาชนมีความต้องการเครื่องกันหนาว รวมจำนวน 95,0189 คน แยกประเภทผู้เดือดร้อนดังนี้ ผู้สูงอายุ 57,230 คน เด็กไร้ผู้อุปการะ 2,120 คน คนพิการทุพพลภาพ 14,370 คน ผู้มีรายได้น้อย 9,739 คน ผู้ประสบความเดือดร้อน 11,925 คนเบื้องต้นทางจังหวัดยโสธรได้ประสานหน่วยงานราชการ ภาคเอกชนและเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร แจ้งเตือนภัยในช่วงฤดูหนาวและจัดหาเครื่องกันหนาวแจกจ่ายให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จำเป็นเร่งด่วนจนกว่าจะสิ้นสุดฤดูหนาว และให้ความช่วยเหลือในบางส่วนแล้ว.