อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562

'ทภ.1'ซ้อมจัดขบวน พระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ

คณะทำงานฝ่ายปฏิบัติการจัดขบวน พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 (ทภ.1) กำหนดการฝึกพื้นฐาน ลักษณะทหาร ท่าต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17.45 น.

เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 20 ก.พ. ที่กรมสรรพาวุธทหารบก เขตดุสิต กรุงเทพฯ คณะทำงานฝ่ายปฏิบัติการจัดขบวน พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 (ทภ.1) กำหนดให้มีการฝึกพื้นฐาน ลักษณะทหาร ท่าต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รวมถึงการแบกพระราชยาน การถือเครื่องสูง ฯลฯ ให้กับชุดครูฝึกของหน่วยที่จัดกำลังปฏิบัติในริ้วขบวน ตั้งแต่เวลา 08.30 ถึง 16.30 น. ของวันที่ 20-22 ก.พ.2562 โดยการฝึกช่วงเช้าเริ่มตั้งแต่เวลา 08.30 - 11.50 น. ฝึกการจัดลักษณะท่าทาง ท่าอยู่กับที่ ท่าเคารพ การพักในแถว จากนั้นทำการฝึกท่าเดิน ท่าหยุดจากการเดิน ต่อด้วยท่าเดิน ท่าหยุดจากการเดิน (ประกอบเพลง) จากนั้นในช่วงบ่ายตั้งแต่เวลา 14.00 -16.00 น. เป็นการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกให้กับชุดครูฝึก โดย พล.ท.ณัฐวัฒน์ อังคนิบุตร รองผู้อำนวยการคณะทำงานฝ่ายปฏิบัติการจัดขบวนพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 (ทภ.1) 

สำหรับวันที่ 21 ก.พ. ช่วงเช้าเริ่มตั้งแต่เวลา 08.30 - 11.50 น. ฝึกทบทวน ช่วงบ่ายตั้งแต่เวลา 14.00-16.00 น. ตรวจสอบท่าอยู่กับที่ ท่าเคารพ ท่าเดิน ท่าหยุดจากการเดิน(ประกอบเพลง) ส่วนวันที่ 22 ก.พ. ช่วงเช้าเวลา 08.30 -12.00 น. มีการฝึกอบรมเวิร์คชอปการเตรียมร่างกายให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เริ่มจากฝึกอบรมเตรียมร่างกาย สร้างสมรรถภาพร่างกายให้แข็งแรง 09.00-10.50 น. ฝึกอบรมและเวิร์คชอปการเตรียมร่างกายการเปลี่ยนถ่ายน้ำหนักที่แบกหามตามหลักชีวกลศาสตร์ จากนั้น เวลา 11.00-12.00 น. ฝึกอบรมและเวิร์คชอปการรับประทานอาหารที่ถูกต้องและเหมาะสมกับการใช้พลังงาน ต่อมา เวลา 13.00-14.00 น.ทบทวนภายหลังการปฏิบัติเพื่อให้ทราบจุดอ่อนและจุดแข็งของแต่ละหน่วย วิธีการปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างเดียวกันทั้งระบบ  คำบอกคำสั่ง ความเหมาะสมของจังหวะ ความเร็วในการเดินกับการปฏิบัติจริงเมื่อต้องถือหรือแบกเครื่องมือ 

ทั้งนี้คณะทำงานฝ่ายปฏิบัติการจัดขบวน พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 (ทภ.1) เปิดเผยรายละเอียดว่า สำหรับรูปแบบริ้วขบวนในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในครั้งนี้ ได้ศึกษารูปแบบงานพระราชพิธีในสมัยรัชกาลที่ 6 และรัชกาลที่ 9  ในเป็นแนวทางในการจัดริ้วขบวนพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สำหรับกำลังพลในริ้วขบวนที่ 1 คือริ้วขบวนพระสุพรรณบัฎ จำนวน 133 นาย ริ้วขบวนที่ 2 เป็นริ้วขบวนราบใหญ่ ใช้กำลังพล 234 นาย และริ้วขบวนที่ 3 เป็นริ้วขบวนพยุหยาตราสถลมารค ใช้กำลังพล 1,368 นาย โดยใช้กำลังพลจากทุกเหล่าทัพ  ประกอบด้วย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 

การเดินในริ้วขบวนที่ 2 จะเดินตามจังหวะกลองตามเส้นทางในพระบรมมหาราชวัง ส่วนริ้วขบวนที่ 3 คือ ริ้วขบวนพยุหายาตราสถลมารค เส้นทางจากพระบรมมหาราชวัง วัดบวรนิเวศวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม รวมระยะทาง  6 กม. ใช้เวลา 3 ชั่วโมง จะมีการเปลี่ยนกำลังพลแบกหามพระราชยานพุดตานทอง ทุก 500 เมตร โดยเป็นการเดินประกอบเพลง ซึ่งอัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร บรรเลงโดยกองดุริยางค์  จำนวน 6 เพลงประกอบด้วย เพลงมาร์ชราชวัลลภ มาร์ชธงชัยเฉลิมพล เพลงใกล้รุ่ง เพลงยามเย็น เพลงสรรเสริญเสือป่า และสรรเสริญพระนารายณ์ 

กำลังพลที่เข้าร่วมการฝึกพื้นฐานในครั้งนี้ เป็นชุดครูฝึกทั้งหมดจาก 7 หน่วย หน่วยละ 6 คน ต่อจากนั้นจะมีการขยายผลทำการฝึกให้กับกำลังพลตัวเอง อีก 1 เดือน จากนั้นจะมีการฝึกซ้อมร่วมกันทุกหมู่เหล่าที่กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ จำนวน 2 ครั้ง ในเดือนมีนาคมนี้ โดยใช้เครื่องประกอบพระอิสริยยศจำลอง ซึ่งสร้างให้มีขนาดและน้ำหนักตามจริง เพื่อเป็นการเตรียมร่างกายให้เหมาะเมื่อปฏิบัติจริง  และจะมีการฝึกอีกครั้งในพื้นที่จัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในเดือนเมษายนนี้ 

ชุดครูฝึกจะมีการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 20-22 ก.พ.นอกจากจะมีการฝึกปฏิบัติในท่าพิธีต่างๆ แล้ว เป็นท่าปกติ ท่าที่ใช้ในการเชิญเครื่องสูงและกลอง ปี่ มีท่าหมอบกราบ ต้องฝึกให้เป็นท่วงท่าที่เหมือนกัน โดยยึดต้นแบบของทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์เป็นหลัก  ส่วนท่าเชิญเครื่องสูง มีการปรับใหม่เพื่อให้สง่างามยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ส่วนวันที่ 22 ก.พ.เชิญเจ้าหน้าที่จากสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย โดยเป็นครั้งแรกที่มีการนำวิทยาศาสตร์การกีฬา มาให้ความรู้การเตรียมร่างกายสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพระราชพิธี ขณะนี้การคัดรับสมัครและคัดเลือกกำลังพลเข้าร่วมขบวนพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เสร็จสิ้นแล้ว ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการเตรียมความพร้อมเครื่องแต่งกายริ้วขบวนพระราชพิธีบรมราชาภิเษก.