อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562

"สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" โปรดเกล้าฯจัดพิธีสวดมนต์ถวาย "ร.2"

พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีมหามงคลพร้อมด้วยนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี และประชาชน พุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 19.56 น.

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พระลานพระราชวังดุสิต โดยมีสมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยพระสงฆ์จำนวน 145 รูปร่วมสวดบำเพ็ญพระราชกุศล และเจริญพระพุทธมนต์เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาในการนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พล.อ.ต.สุพิชัย สุนทรบุระ อัญเชิญพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะสุโขทัย ยุคกลาง ไปเป็นพระประธานในพิธีเพื่อให้ประชาชนได้สักการะเพื่อความเป็นมงคล และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดพิมพ์หนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์พระราชทานแก่ประชาชน โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยภริยา นางนราพร จันทร์โอชา คณะรัฐมนตรี ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการพลเรือน และประชาชนร่วมสวดมนต์ในพิธีมหามงคลด้วยความจงรักภักดีและซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณของบูรพมหากษัริย์ไทยและพระบรมราชวงศ์ทุกพระองค์เมื่อผู้แทนพระองค์เดินทางถึงพระลานพระราชวังดุสิต ได้วางพวงมาลัยและจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แล้วเข้าพลับพลาพิธี จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปศิลปะสุโขทัย ยุคกลาง จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เจ้าหน้าที่กรมการศาสนาอาราธนาศีล  สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  ประธานสงฆ์ให้ศีล พระสงฆ์ 145 รูป สวดมาติกา จบแล้ว ผู้แทนพระองค์ทอดผ้าไตรที่อาสน์สงฆ์แถวหน้า 10 รูป นอกนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ทอดผ้าไตรจนครบ 146 รูป เสร็จแล้ว พระสงฆ์ 145 รูป สดับปกรณ์  ผู้แทนพระองค์ กรวดน้ำ พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก เจ้าหน้าที่กรมการศาสนาอาราธนาพระปริตร พระสงฆ์ 145 รูป เจริญพระพุทธมนต์ถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช พระสยามเทวาธิราช พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ และประชาชน ณ พระลานพระราชวังดุสิต และในต่างจังหวัด สวดมนต์พร้อมกัน จบแล้ว ผู้แทนพระองค์ ประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ 10 รูป นอกนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์จนครบ 145 รูป ผู้แทนพระองค์ กรวดน้ำ พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ผู้แทนพระองค์  กราบที่หน้าเครื่องนมัสการ กราบที่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และพระฉายาลักษณ์ ถวายความเคารพพระราชอาสน์ ผู้แทนพระองค์ เดินออกจากพลับพลาพิธี ไปยังรถยนต์ประเทียบ  ขึ้นรถยนต์ประเทียบ แล้วเดินทางกลับ จากนั้น ผู้ร่วมในพิธียืนประนมมือส่งริ้วขบวนอัญเชิญพระพุทธรูปศิลปะสุโขทัย ยุคกลาง ขึ้นพระราชยานออกจากพลับพลาพิธีกลับมาประดิษฐาน ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต.