อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 18 มิถุนายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 18 มิถุนายน 2562

ร.10ทรงแนะค่านิยมที่ถูกต้องของประเทศไม่ใช่สิ่งล้าสมัย

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัสให้ราชองค์ ทำในสิ่งที่ดีต่อประชาชน ค่านิยมที่ถูกต้องของประเทศไม่ใช่สิ่งล้าสมัย เป็นสิ่งที่จะต้องดำรงรักษาต่อไป อาทิตย์ที่ 14 เมษายน 2562 เวลา 23.38 น.

เมื่อเวลา 21.13 น.วันที่ 14 เม.ย.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นำนายทหารราชองครักษ์พิเศษ  นายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ นายทหารราชองครักษ์ ราชองค์รักษ์ในพระองค์ และนายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์ ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ปฎิบัติหน้าที่ต่อรวม 1,205 นาย เฝ้าฯกราบพระบาทแสดงความจงรักภักดี และถวายสัตย์ปฎิญาณ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา

โอกาสนี้ พระราชทานพระราโชวาท แก่คณะผู้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท คำทั้งหลายในคำปฏิญาณ อันนั้นคือคำที่สวยงามมากและครบถ้วน คือหน้าที่ราชองครักษ์มีหน้าที่รักษาชาติ บ้านเมือง รักษาสถาบัน รักษาประชาชน ในเวลาเดียวกันรักษาความถูกต้องในประเทศ ให้เป็นไปตามวัฒนธรรมของประเทศไทย เพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่เก่าแก่ มีวัฒนธรรม มีประวัติศาสตร์ มีสถาบัน มีประชาชน ตลอดจนบรรพบุรุษของเราก็ได้ทุ่มเทรักษาบ้านเมืองมาพ้นความวุ่นวาย พ้นอุปสรรคมามากมาย เพราะฉะนั้นราชองครักษ์คือ รักษา สืบทอด สืบสาน ต่อยอด ทำในสิ่งที่ถูกต้อง ทำในสิ่งที่เป็นผลดีต่อส่วนรวมต่อประชาชน โดยนึกถึงประวัติศาสตร์ นึกถึงวัฒนธรรมและนึกถึงขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติ เพราะว่าประวัติศาสตร์ขนบธรรมเนียมประเพณีของประเทศ ค่านิยมที่ถูกต้องของประเทศ ไม่ใช่สิ่งที่ล้าสมัย เป็นสิ่งที่จะต้องดำรงรักษาต่อไป อะไรที่ไม่ดี อะไรที่ถูกไม่ต้องก็ต้องแก้ไข