อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563

มท. จัดขบวนเชิญน้ำอภิเษกและน้ำสรงพระมุรธาภิเษก

จัดขบวนเชิญน้ำอภิเษกและน้ำสรงพระมุรธาภิเษก ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จากกระทรวงมหาดไทยไปยังวัดสุทัศนเทพวรารามราชวารมหาวิหาร พฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 08.19 น.

เมื่อเวลา 06.00 น.วันที่ 18 เม.ย. กระทรวงมหาดไทย(มท.) จัดขบวนเชิญน้ำอภิเษกและน้ำสรงพระมุรธาภิเษก ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 จากกระทรวงมหาดไทยไปยังวัดสุทัศนเทพวรารามราชวารมหาวิหาร ผู้สื่อข่าวรายงานว่า แต่เช้าตรู่ผู้เข้าร่วมพิธีเชิญน้ำอภิเษกตั้งแถวจุดตั้งขบวนพร้อมกันบนถนนอัษฎางค์ หน้ากระทรวงมหาดไทย(มท.) อาทิ ข้าราชการระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการจังหวัด 76 จังหวัด  ผู้เชิญคนโทน้ำอภิเษก จำนวน 86 คน  เชิญคนโทน้ำอภิเษกจากห้องดอกแก้ว ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทยทางบันไดหน้ามุขและนำไปวางเรียงบนรถเชิญน้ำอภิเษก ซึ่งตั้งอยู่บนถนนอัษฎางค์  หน้ากระทรวงมหาดไทย แล้วไปตั้งแถว ณ จุดตั้งขบวน โดย พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  ประธานในพิธี พร้อมด้วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และปลัดกระทรวงมหาดไทย เดินทางถึงพิธีถวายความเคารพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพถวายราชสักการะแล้วถวายความเคารพ จากนั้นเวลา 06.23 น.เคลื่อนขบวนเชิญน้ำอภิเษกและน้ำสรงพระมุรธาภิเษกจากกระทรวงมหาดไทย  ไปตามถนนอัษฎางค์เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนบำรุงเมืองและเข้าสู่ถนนดินสอ เลี้ยววนรอบเสาชิงช้า  ตรงไปยังวัดสุทัศนฯ รมช.มท. ข้าราชการระดับสูงของ มท. ผู้ว่าฯ กทม. และผู้ว่าราชการทุกจังหวัดตั้งแถวหน้าพระวิหารวัดสุทัศนฯ ผู้เชิญคนโทน้ำอภิเษกเชิญคนโทน้ำอภิเษกจากรถเชิญอภิเษกไปยังด้านหน้าพระวิหารวัดสุทัศนฯ ต่อมาเวลา 06.56 พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มท. รมช.มท.  ข้าราชการระดับสูงของ มท. ผู้ว่าฯ กทม. และผู้ว่าฯ 76 จังหวัด เชิญคนโทน้ำอภิเษกเข้าไปวางในพระวิหารวัดสุทัศนฯ และเดินกลับเข้าขบวนก่อนเคลื่อนขบวนฯ กลับกระทรวงมหาดไทย เส้นทางการเดินริ้วขบวน มีระยะทาง 740 เมตร สำหรับรูปแบบขบวนเชิญน้ำอภิเษกและน้ำสรงพระมุรธาภิเษก จากกระทรวงมหาดไทยไปยังวัดสุทัศนเทพวราราม ประกอบด้วย รถตำรวจนำขบวน ตามด้วยวงดุริยางค์กองทัพบก 52 นายบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  3 บทเพลง ได้แก่ เพลงใกล้รุ่ง, เพลงมาร์ชราชวัลลภ และเพลงยามเย็น  ต่อด้วยสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนเชิญธงชาติ 34 นาย และเชิญธงตราสัญลักษณ์ 34 นาย รวมทั้งสิ้น 68 นาย จากนั้นเป็นรถเชิญคนโทน้ำอภิเษก รวม 86 ใบ ตามด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย, รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย, ผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้ว่าฯ กทม. รวมทั้งหมด 86 คน ถัดมาเป็นผู้เชิญคนโทน้ำ 86 คน และผู้ร่วมขบวนปิดท้ายด้วยรถตำรวจ  รวมจำนวนแถว 52 แถว รวมผู้ร่วมริ้วขบวนประมาณ 500 คน ความยาวของขบวนประมาณ 92 เมตรในช่วงเย็นของวันเดียวกันจะเป็นพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ ณ พระวิหารหลวง วัดสุทัศนเทพวราราม โดยมีสมเด็จพระสังฆราช ทรงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยฤกษ์เวลา 17.19 น.และในวันที่ 19 เม.ย.จะเป็นขบวนเชิญน้ำอภิเษกจากวัดสุทัศนเทพวราราม ไปยังพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในเวลา 06.45 น.โดยมี พล.อ.อนุพงศ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน, ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการทั้ง 76 จังหวัดร่วมขบวน.