อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563

พิธีเชิญ'คนโทน้ำอภิเษก' จากวัดสุทัศน์ไปยังวัดพระแก้ว

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูง ทำพิธีเชิญคนโทน้ำอภิเษกจากพระวิหารหลวง วัดสุทัศนเพวรารามราชวรมหาวิหาร ไปยังอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 10.10 น.

เมื่อวันที่ 19 เม.ย. พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นำคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และ ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เชิญคนโทน้ำอภิเษกออกจากพระวิหารหลวง วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร ไปยังอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เพื่อใช้ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีประชาชนชาวไทยจำนวนมากให้ความสนใจมาชมความงดงามของขบวนเชิญคนโทน้ำอภิเษกอย่างคึกคักตลอดเส้นทาง บางส่วนนำกล้องถ่ายภาพและสมาร์ทโฟนมาร่วมบันทึกภาพประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะบริเวณด้านหน้าประตูสวัสดิโสภา พระบรมมหาราชวัง มีประชาชนเดินทางมาจับจองพื้นที่ตั้งแต่ช่วงเช้ามืด เมื่อขบวนเชิญคนโทน้ำอภิเษกเคลื่อนผ่านประชาชนต่างพร้อมใจกันยกมือไหว้ พร้อมชูภาพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษกด้วยความจงรักภักดีสำหรับพิธีเชิญคนโทน้ำอภิเษกจากพระวิหารหลวง วัดสุทัศนเพวรารามราชวรมหาวิหาร ไปยังอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารา มเริ่มตั้งแต่เวลา 05.45 น. ผู้เข้าร่วมขบวนเชิญคนโทน้ำอภิเษกตั้งขบวนที่บริเวณหน้าวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร จากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงมหาดไทย ข้าราชการระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการจังหวัดเชิญคนโทน้ำอภิเษกออกมายังด้านหน้าพระวิหารหลวง โดยมีเจ้าหน้าที่เชิญคนโทน้ำอภิเษก 86 คน เชิญคนโทน้ำอภิเษกจากด้านหน้าพระวิหารหลวงไปวางบนรถเชิญคนโทน้ำอภิเษก

ต่อมาเวลา 07.00 น. ขบวนเชิญคนโทน้ำอภิเษก ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงมหาดไทย ข้าราชการระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย 10 คน ผู้เชิญพานกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ 10 คน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด 77 คน ผู้เชิญพานพุ่มทอง-พานพุ่มเงิน 154 คน รถเชิญคนโทน้ำอภิเษก ผู้เชิญคนโท 86 คน ข้าราชการผู้ร่วมพิธี 600 คน นักเรียนนายร้อยตำรวจ เชิญธงชาติ 68 นาย และธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 68 นาย วงดุริยางค์กองทัพเรือ 50 นาย พร้อมเจ้าหน้าที่ควบคุมวง 2 นาย และวงดุริยางค์กองทัพอากาศ 50 นาย พร้อมเจ้าหน้าที่ควบคุมวง 2 นาย รวมทั้งสิ้น 1,200 คน ความยาวของขบวนประมาณ 178 ม. เริ่มเคลื่อนขบวนออกจากวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหารไปตามถนนดินสอ เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนราชดำเนินกลาง และเข้าสู่ถนนราชดำเนินในแล้วตรงสู่หน้าประตูสวัสดิโสภา พระบรมมหาราชวัง ในเวลา 07.45 น. รวมระยะทาง 2 กม.เมื่อถึงประตูสวัสดิโสภา ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เชิญพานพุ่มทอง-พานพุ่มเงิน ถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบริเวณกำแพงพระบรมมหาราชวัง จากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และข้าราชการระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย วางพานกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพและเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพตามลำดับเสร็จแล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงมหาดไทย ข้าราชการระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เชิญคนโทน้ำอภิเษกไปวางในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม แล้วเคลื่อนขบวนกลับกระทรวงมหาดไทยเป็นอันเสร็จพิธีหนึ่งในประชาชนที่มาร่วมชมขบวนเชิญคนโทน้ำอภิเษก น.ส.อรอุมา บัวทอง อายุ 40 ปี พนักงานบริษัทเอกชน กล่าวว่า เดินทางจากที่พักย่านบางแคมารอชมขบวนเชิญคนโทน้ำอภิเษกตั้งแต่เวลา 06.00 น. เพราะคิดว่าเป็นโอกาสครั้งเดียวในชีวิตที่จะได้ร่วมพระราชพิธีสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์เช่นนี้ เมื่อมีโอกาสจึงอยากมาร่วมในพิธีสำคัญ ๆ ทุกครั้ง โดยก่อนหน้านี้ก็มาร่วมชมขบวนเชิญคนโทน้ำอภิเษกจากกระทรวงมหาดไทยไปวัดสุทัศนเทพวรารามฯด้วย สถาบันพระมหากษัตริย์ถือเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทย ในฐานะพสกนิกรจึงอยากเทิดทูนและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ให้มากที่สุด แม้ว่าจะเปลี่ยนแผ่นดินแล้ว แต่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็เปรียบเสมือนทรงเป็นตัวแทนพ่อของแผ่นดิน ทรงปฏิบัติพระราขกรณียกิจห่วงใยทุกข์สุขของราษฎรเสมอมา ส่งนตัวยังเป็นจิตอาสาในโครงการประชาชนจิตอาสาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ในพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วย หลังจากนี้ยังตั้งใจว่าจะมาร่วมพิธีสำคัญตลอดจนช่วงพระราชพิธี 4-6 พ.ค. เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

นางมณีรัตน์ เลาวเลิศ อายุ 61 ปี เดินทางจากจ.สมุทรสาคร ตั้งแต่เวลา 04.00 น. พร้อมด้วยนางสาวบุษกร กลิ่นน้อย อายุ 52 ปี ชาวประจวบคีรีขันธ์ เพื่อมาสมทบกับกลุ่มเพื่อนสนิทที่รู้จักกันระหว่างปฏิบัติงานจิตอาสาเฉพาะกิจฯ โดยทั้งสองเผยร่วมกันว่า ตั้งใจเดินทางมาเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด้วยเป็นพระราชประเพณีที่มีมาแต่โบราณ และเป็นครั้งแรกในชีวิตที่มีโอกาสได้ร่วมในพิธีมหามงคลแบบนี้ จึงบอกกับตัวเองว่าต้องมาให้ได้ ซึ่งในวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 4-6 พ.ค. ทั้งนี้ เดินทางมาตั้งแต่วันที่ 16 เม.ย. จากนั้นเข้าร่วมชื่นชมการซ้อมริ้วขบวนพระราชอิสริยยศพยุหยาตราสถลมารค และพิธีเสกน้ำอภิเษกในวัดสุทัศนเทพวราราม จนกระทั่งวันนี้ รู้สึกตื้นตันใจ และปลื้มปีติเป็นอย่างมากที่ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ที่อยู่คู่กับคนไทยมานาน.