อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563

พบกับปกพิเศษ ''นสพ.เดลินิวส์''

ปกพิเศษ ''นสพ.เดลินิวส์'' รัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 10 ฉบับวันที่ 25 เม. ย. 62 ถึง 6 พ. ค. 62 (12 วัน 12 ปก) จันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 08.30 น.


ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 ในช่วงเดือน เม. ย.-พ. ค. 62 นั้น ทาง นสพ. เดลินิวส์ ได้น้อมถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเทิดพระเกียรติพระบรมมหากษัตริย์ “ราชวงศ์จักรี” ตั้งแต่รัชกาล 1-รัชกาลปัจจุบันด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของแต่ละพระองค์จึงได้จัดทำเนื้อเรื่องเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ไทยแห่งราชวงศ์จักรีขึ้นเป็นพิเศษ

เนื้อหาภายในนั้น มีการนำพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจสำคัญและเหตุการณ์สำคัญในแต่ละรัชกาลมาบันทึกไว้พร้อมกับรูปภาพประวัติศาสตร์ เพื่อเป็นสื่ออีกช่องทางหนึ่งที่จะแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยปกหน้า เป็น พระบรมสาทิสลักษณ์ หรือ พระบรมฉายาลักษณ์ ของแต่ละรัชกาล ส่วนหน้าคู่ เป็นเนื้อหาแต่ละรัชกาลประกอบกับรูปภาพเรื่องราวต่างๆที่จัดวางรูปแบบไว้อย่างสวยงามสมพระเกียรติ และปกหลังเป็นพื้นที่ของผู้ให้การสนับสนุนที่ร่วมเทิดพระเกียรติและแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีในครั้งนี้ด้วยสำหรับกระดาษที่ใช้ในการจัดพิมพ์นั้น เป็นกระดาษปอนด์อย่างดี พิมพ์ด้วยระบบที่ทันสมัย สี่สี ทั้ง 4 หน้าซึ่งในส่วนนี้จะมีการเสนอในลักษณะของการหุ้มปกหนังสือพิมพ์ฉบับปกติ ตั้งแต่ฉบับวันที่ 25 เม. ย. 62 -6 พ. ค. 62 โดยเรียงตามลำดับตั้งแต่รัชกาลที่ 1ถึง รัชกาลที่ 9 วันละ 1 รัชกาล 1 บทความ (25 เม. ย.-3 พ. ค.) และในรัชกาลที่ 10 มี 3 บทความ (4-6 พ. ค.) แบ่งเป็นวันละ 1 บทความจำนวน 3 วันด้วยกัน