อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564

พระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัย กรณีเพลิงไหม้มหาวิหารโนเทรอดาม

ขณะเดียวกันก็มีกำลังใจ เมื่อประธานาธิบดีฝรั่งเศสได้ประกาศความมุ่งมั่น พลิกฟื้นความสูญเสียครั้งนี้ให้กลับคืนดี ทำให้ทั้งโลกได้รับรู้ถึงความหวังและการก่อกำเนิดใหม่ในวันข้างหน้า จันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 16.33 น.

เมื่อวันที่ 22 เม.ย.2562 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้มหาวิหารโนเทรอดามแห่งปารีส (Cathédrale Notre-Dame de Paris) สาธารณรัฐฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 15เมษายน 2562ความว่า ฯพณฯประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส กรุงปารีส

มหาวิหารโนเทรอดามนั้นคือสัญลักษณ์แห่งแรงใจของมนุษย์ที่จะบรรลุถึงเป้าหมายสูงสุด และเป็นมรดกโลกที่ล้ำค่ายิ่ง ข้าพเจ้าและประชาชนชาวไทย มีความรู้สึกเสียใจอย่างยิ่งร่วมกับท่าน ประชาชนชาวฝรั่งเศส และนานาประเทศทั่วโลก ในความสูญเสียจากเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้ ขณะเดียวกันก็มีกำลังใจเมื่อท่านได้ประกาศความมุ่งมั่นที่จะพลิกฟื้นความสูญเสียครั้งนี้ให้กลับคืนดี ทำให้ทั้งโลกได้รับรู้ถึงความหวังและการก่อกำเนิดใหม่ในวันข้างหน้า

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร