อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563

พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ 'ม.ร.ว.สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์'

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์แก่ “ม.ร.ว.สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์” ศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 20.45 น.

เมื่อวันที่ 24 พ.ค. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศเรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 3 แก่ ม.ร.ว.สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 17 พ.ค. 2562

ประกาศ ณ วันที่ 24 พ.ค. 2562 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ม.ร.ว.สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์ เป็นผู้ช่วยอธิการบดีด้านวัฒนธรรมและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสยาม และเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดี รวมถึงเป็นประธานคณะอนุกรรมการด้านสารัตถะและสร้างสรรค์ผลิตสื่อ ในคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 

ราชกิจจานุเบกษา