อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 8 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 8 กรกฎาคม 2563

ในหลวง ร.10 โปรดเกล้าฯจัดงานสวดมนต์ในพิธีมหามงคล

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯจัดงานสวดมนต์ในพิธีมหามงคล อาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562 เวลา 17.30 น.


เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯจัดงานสวดมนต์ในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่10และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี  ณ  พระลานพระราชวังดุสิต ในวันที่ 20 มิ.ย.เวลา17.00 น. โดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และพระสงฆ์ 157 รูป ร่วมบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย
          
การนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่10 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้อัญเชิญพระทององค์เล็กซึ่งเป็นพระพุทธรูปทองศิลปะสุโขทัยมาประดิษฐานเป็นพระประธานในพิธีมหามงคลดังกล่าวเพื่อให้ประชาชนสักการะอันจะเป็นมงคลแก่ชีวิต  ประเทศชาติ และร่วมสืบสานพระราชปณิธาน“ธรรมราชินี”สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมกับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้จัดพิมพ์หนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์และพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญอักษรพระปรมาภิไธยว.ป.ร.  พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ล้อมกรอบด้วยรูปหัวใจ  ภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์จิตอาสาใหม่และข้อความสืบสานพระราชปณิธาน “ธรรมราชินี”พิมพ์บนปกหนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์ สำหรับพระราชทานแก่ประชาชนที่มาร่วมสวดมนต์ในพิธีมหามงคลครั้งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลและความสุขของประชาชนทุกหมู่เหล่า