อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 21 มกราคม 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 21 มกราคม 2563

"พระพันปีหลวง"ทรงมีพระปรอท เสด็จฯประทับรพ.จุฬาฯ

สมเด็จนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระพันปีหลวง ทรงมีพระปรอท เสด็จฯ ประทับที่รพ.จุฬาฯ คณะแพทย์เฝ้าติดตามพระอาการใกล้ชิด จันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 22.17 น.

เมื่อวันที่ 22 ก.ค. เวลา 21.55 น. สำนักพระราชวัง ออกแถลงการณ์สำนักพระราชวัง เรื่อง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จ ฯ ไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้รายงนว่า ในช่วงย็นของวันที่ 21 กรกฏาคม พุทธศักราช 2562 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีพระปรอท (ไข้) ร่วมกับทรงพระกรรสะ (ไอ) มากขึ้น ผลการตรวจพระวรกายและการตรวจทางห้องปฏิบัติการ เข้าได้กับการติดเชื้อของทางเดินหายพระทัย คณะแพทย์ฯ จึงได้ขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปประทับที่โรงพยบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อถวาย
พระโอสถปฏิชีวนะ และเฝ้าติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิด

พระอาการโดยรวมในขณะนี้ดีขึ้น ไม่ทรงมีพระปรอท รับสั่งได้ดี เสวยพระกระยาหารได้ดี คณะแพทย์ได้ขอพระราชทานให้ประทับที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ต่อไป จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
สำนักพระราชวัง 22 กรกฎาคม พุทธศักราช 2562.