อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2563

"พระพันปีหลวง"ทรงมีพระปรอท เสด็จฯประทับรพ.จุฬาฯ

สมเด็จนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระพันปีหลวง ทรงมีพระปรอท เสด็จฯ ประทับที่รพ.จุฬาฯ คณะแพทย์เฝ้าติดตามพระอาการใกล้ชิด จันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 22.17 น.

เมื่อวันที่ 22 ก.ค. เวลา 21.55 น. สำนักพระราชวัง ออกแถลงการณ์สำนักพระราชวัง เรื่อง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จ ฯ ไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้รายงนว่า ในช่วงย็นของวันที่ 21 กรกฏาคม พุทธศักราช 2562 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีพระปรอท (ไข้) ร่วมกับทรงพระกรรสะ (ไอ) มากขึ้น ผลการตรวจพระวรกายและการตรวจทางห้องปฏิบัติการ เข้าได้กับการติดเชื้อของทางเดินหายพระทัย คณะแพทย์ฯ จึงได้ขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปประทับที่โรงพยบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อถวาย
พระโอสถปฏิชีวนะ และเฝ้าติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิด

พระอาการโดยรวมในขณะนี้ดีขึ้น ไม่ทรงมีพระปรอท รับสั่งได้ดี เสวยพระกระยาหารได้ดี คณะแพทย์ได้ขอพระราชทานให้ประทับที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ต่อไป จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
สำนักพระราชวัง 22 กรกฎาคม พุทธศักราช 2562.