อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562

สมเด็จพระราชินีทรงเสด็จฯ เปิดงาน'วันสตรีไทย'ปี2562

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปเปิดงานวันสตรีไทย ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด "สายธารแห่งพระเมตตาสู่การพัฒนาสตรีที่ยังยืน" พฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 เวลา 20.15 น.

เมื่อเวลา 16.25 น. วันที่ 1 ส.ค. สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปเปิดงานวันสตรีไทย ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด "สายธารแห่งพระเมตตาสู่การพัฒนาสตรีที่ยังยืน" ณ ห้องรอยัลจูบิลลี่ อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมี นายภาณุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี, นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ, นางสาววัจนาถ วังตาล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรี, พลตรีธราพงษ์ มะละคำ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 11, พลตำรวจโทอำพล บัวรับพร ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1  พร้อมข้าราชการ และคณะกรรมการจัดงานเฝ้ารับเสด็จ

นางวันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ กราบบังคมทูลรายงานความเป็นมาของวันสตรีไทย นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานวันสตรีไทย ประจำปี 2562 ว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) ร่วมกับสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และภาคีเครือข่าย ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ จึงร่วมกันจัดงาน “วันสตรีไทย” สืบเนื่องมาเป็นประจำทุกปี สำหรับในปี 2562 นี้ ได้กำหนดจัดงาน “วันสตรีไทย” ภายใต้แนวคิด “สายธารแห่งพระบารมี สู่การพัฒนาสตรีที่ยั่งยืน” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสที่จะทรงเจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2562 พร้อมทั้งเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาเป็นสมเด็จพระบรมราชินี เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 และเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 41 พรรษา เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2562 อีกทั้งเพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้สตรีไทย ได้มีความรู้ และความสามารถเพิ่มขึ้น เป็นพลังในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป เพื่อให้สังคมไทยและประชาคมโลกตระหนักถึงบทบาทความสามารถและคุณค่าของสตรีไทย และเพื่อรวมพลังกลุ่มองค์กรสตรีทั่วประเทศ ด้วยความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในอันที่จะพร้อมใจกันกระทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลต่อมา พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนี เสาวภาค ประธานคณะกรรมการตัดสินและสรรหาสตรีไทยดีเด่น กราบบังคมทูลเบิกคณะบุคคลต่างๆ ได้แก่ ผู้มีอุปการะคุณเข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึกจำนวน 100 ราย สตรีไทยดีเด่นเข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรจำนวน 150 ราย นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กราบบังคมทูลเบิกเยาวสตรีไทยดีเด่น เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตร จำนวน 25 ราย พระราชทานเข็มที่ระลึกและเกียรติบัตรตามลำดับ

เมื่อพระราชทานรางวัลแล้วเสร็จ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงจุดเทียนเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี 2562 ต่อมา นางวันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ กล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณของสตรีไทย โอกาสนี้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้พระราชทานพระราชดำรัสความว่า "ข้าพเจ้ารู้สึกมีความยินดีและปลาบปลื้มเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับเกียรติให้มาร่วมงานวันสตรีไทย ประจำวันที่ 1 สิงหาคม พุทธศักราช 2562 ขอแสดงความยินดีต่อสตรีไทยดีเด่นและเยาวสตรีไทยดีเด่นที่ได้ผ่านการคัดเลือกให้เป็นสตรีไทยดีเด่นและเยาวสตรีไทยดีเด่นประจำปีนี้ข้าพเจ้ามีความตั้งมั่นที่จะสนองพระเดชพระคุณ พระมหากรุณาธิคุณ ในการสืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธานแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เหมือนดั่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงตั้งพระราชปณิธานที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอด และแผ่ขยายพระบารมีแห่งสมเด็จพระบรมชนกนาถ และสมเด็จพระบรมราชชนนี ขอให้ทุกท่าน ณ ที่นี้ โปรดร่วมมือร่วมใจและเป็นกำลังร่วมกับข้าพเจ้าในการเผยแผ่สายธารแห่งพระบารมี สู่การพัฒนาสตรีที่ยั่งยืน เหมือนดังที่ท่านได้ตั้งแนวความคิดของการจัดงานในปีนี้

คำสัตย์ปฏิญาณที่ทุกท่านได้กล่าวนั้น ทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกซาบซึ้ง และแอบกล่าวตามในใจอยู่ในที ทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นสตรีไทยคนหนึ่ง บทบาทหน้าที่สำคัญที่สตรีไทยมีต่อสถาบันครอบครัว ตลอดจนการถ่ายทอด สั่งสอนการเป็นสตรีไทยที่ดีไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลานนั้น นับเป็นรากฐานสำคัญสำหรับความมั่นคงของครอบครัว และจะนำพาไปสู่ความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติต่อไป

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย รวมทั้งพระบารมีแห่งบูรพมหากษัตริยาธิราชแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์จงปกป้อง คุ้มครอง ให้ท่านทั้งหลายมีความสุขความเจริญ โดยทั่วกัน"จากนั้นสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระดำเนินเพื่อทอดพระเนตรการจัดแสดงนิทรรศการ ประกอบด้วย นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี, นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง นิทรรศการของสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นต้น

จากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมของหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมงาน ประกอบด้วย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น, กระทรวงมหาดไทย, ร้านจิตอาสา 904, ร้านโกลเด้น เพลส,  มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ, มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ นิทรรศการของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตามลำดับ ภายหลังฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับที่ปรึกษาและคณะกรรมการอำนวยการจัดงาน คณะกรรมการอำนวยการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ คณะกรรมการดำเนินงานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ คณะผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ เสด็จฯ กลับ.