อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563

เปิดตัวภาพร่างระเบียงวัดถ่ายทอด 70 ปีการทรงงาน "ในหลวง รัชกาลที่ 9"

วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษกเปิดตัวภาพร่างจิตรกรรมฝาผนังพระระเบียงนำโครงการอันเนื่องมาจากพระดำริเรียงร้อยสู่คนรุ่นหลัง อาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 12.55 น.

เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก จัดกิจกรรมตักบาตรเทโวโรหณะ ข้าวสารอาหารแห้ง แก่พระภิกษุสามเณร 100 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันออกพรรษา และวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อนำมอบให้กองทัพภาคที่ 1 นำไปถวายอุปถัมภ์พระภิกษุสามเณรใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ และชาวบ้านที่ประสบอุทกภัยในหลายจังหวัด โดยมีพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากนอกจากนี้ พระธรรมบัณฑิต เจ้าอาวาส วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก พร้อมด้วย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ประธานกรรมการอำนวยการวัดพระราม 9 กาญนาภิเษก แถลงข่าวเปิดตัวภาพร่างจิตรกรรมฝาผนังพระระเบียง วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก ซึ่งนำเรื่องราวพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และปรัชญาการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตลอดระยะเวลาครองราชย์ 70 ปีมาจัดทำเป็นจิตรกรรมฝาผนังพระระเบียงวัดพระราม 9 แนวศิลปะร่วมสมัย ขนาดความสูง 2.20 เมตร ยาว 50.23 เมตร เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ พระราชปณิธานและปรัชญาการทรงงานของพระองค์ที่ก่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่พสกนิกรชาวไทย ออกแบบโดย พล.อ.ต.อาวุธ เงินชูกลิ่น อดีตอธิบดีกรมศิลปากรดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กล่าวว่า วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษกเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ เพราะเป็นวัดเกี่ยวกับรัชกาลที่ 9 ที่ทรงสร้างขึ้น สืบเนื่องจากผู้มีจิตศรัทธาได้ถวายที่ดินและระบุวัตถุประสงค์ว่า ขอให้ทำ 2 กิจกรรม ส่วนหนึ่งเป็นโรงเรียน อีกส่วนหนึ่งให้เป็นวัด ทรงรับสั่งว่าต้องการวัดเล็กๆ ที่เรียบง่าย เพื่อจะได้ไม่เป็นภาระของสงฆ์ ชาวบ้านในชุมชนบริเวณนี้ จะได้ทำบุญกุศลได้สะดวกเป็นศูนย์รวมของจิตใจ สำหรับการสร้างภาพจิตรกรรมฝาผนังที่ระเบียงซึ่งสร้างขนานกับโบสถ์เป็นเรื่องคิดมานานตั้งแต่ทรงมีพระชนม์ชีพอยู่ กระทั่งสวรรคตก็ยังไม่แล้วเสร็จ แต่วันนี้เป็นฤกษ์งามยามดี ด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงดำรงตำแหน่งองค์นายกกิติมศักดิ์มูลนิธิชัยพัฒนา แทนรัชกาลที่ 9 มีพระราชกระแสให้แนวความคิดในการวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังควรเล่าเรื่องรัชกาลที่ 9 ตั้งแต่พระราชพระวัติ ไปจนถึงพระราชกรณียกิจต่างๆ เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้รับทราบถึงพระราชกรณียกิจนานัปการที่ทรงปฏิบัติเพื่อประชาชนชาวไทย“พระองค์ทรงงานมาตลอด 70 ปี ภาพจิตรกรรมฝาผนังแบ่งเป็น 65 ตอน  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงยิ่งใหญ่ด้วยงาน พระมหากษัตริย์จากประเทศอื่นๆ อาจจะยิ่งใหญ่ด้วยการรบ แต่พระองค์ยิ่งใหญ่ด้วยการปฏิบัติต่อประชาชน อันนี้เป็นสิ่งที่หาใครเปรียบยากในโลก สำหรับการจัดสร้างภาพจิตรกรรมฝาผนังครั้งนี้คิดว่าน่าจะมีผู้มีจิตศรัทธาอยากร่วมบุญในครั้งนี้ด้วย จึงขอแจ้งข่าวสารให้ประชาชน องค์กร บริษัท ห้างร้านต่าง ๆ ร่วมบุญกุศลในครั้งนี้" ดร.สุเมธ กล่าว 

ด้านนายมณเฑียร ชูเสือหึง จิตรกรผู้เชี่ยวชาญ สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ผู้รับผิดชอบโครงการภาพเขียนฝาผนังพระระเบียง วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก กล่าวว่า โครงการภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังมีการดำเนินการวางแผนมาตั้งแต่ปี 2549 โดยเนื้อหาภาพเขียนแบ่งเป็น 2 หมวดรวม 65 ตอน ได้แก่ หมวดพระราชประวัติ และพระราชพิธี 7 ตอน และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 58 ตอน การเขียนภาพเป็นรูปแบบจิตรกรรมร่วมสมัยเสมือนจริง โดยใช้สีอะคริลิคซึ่งมีความทนทานวาดลงบนผ้าแคนวาส เพื่อให้สามารถลอกออกแก้ไขได้ รองรับปัญหาผนังร้าวหรือหลังคารั่วซึมซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนก.พ. 2564“ในฐานะช่างเขียนและข้าราชการสังกัดกรมศิลปากรการเคยได้รับมอบหมายให้เขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังถวายสถาบันพระมหากษัตริย์หลายครั้ง ตลอดจนภาพเขียนวัดพระราม 9 ครั้งนี้ รู้สึกปลื้มปิติและดีใจสูงสุด ที่ได้มีโอกาสในการถ่ายทอดพระราชปณิธานและปรัชญาการทรงงานของพระองค์ท่านให้คนรุ่นหลังศึกษาเรียนรู้และนำไปใช้ในการดำรงชีพต่อไป” นายมณเฑียร กล่าว