อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563

'สมเด็จพระราชินี'เสด็จฯทอดพระเนตร 'ราชวัลลภเริงระบำ'

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทอดพระเนตรการแสดงการฝึกทางทหารประกอบดนตรี ราชวัลลภเริงระบำ และกองทหารเกียรติยศ ประจำปี 2562 จันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 21.40 น.


เมื่อเวลา 17.30 น. วันที่ 9 ธ.ค. 62 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ทอดพระเนตรการแสดงการฝึกทางทหารประกอบดนตรี "ราชวัลลภเริงระบำ" และกองทหารเกียรติยศ ประจำปี 2562 ที่โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 
 
ในการนี้ทรงรับการถวายความเคารพจากกองทหารเกียรติยศ หน่วยชนะเลิศ ต่อจากนั้นทรงวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังพลับพลาที่ประทับ ลานการแสดงทางทหารประกอบดนตรีฯ ทอดพระเนตรการแสดงการฝึกทางทหารประกอบดนตรี “ราชวัลลภเริงระบำ” (Hop to the bodies slams) และกองทหารเกียรติยศประจำปี 2562 ซึ่งผู้แสดงจัดจากหน่วยที่ได้รับคัดเลือกและจัดการแสดงสาธิตการฝึกของกองทัพไทย จำนวน 3 กรม ประกอบด้วย กรมฮอป (HOP) หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง, กรมฮอป ( HOP) หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน, กรมทหารราบที่ 9 กองพลทหารราบที่ 9 จำนวน 837 นาย

 
ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานคู่มือฝึกทางทหารประกอบดนตรี “ราชวัลลภเริงระบำ” พุทธศักราช 2559 และแบบฝึกทางทหารประกอบดนตรี “ราชวัลลภเริงระบำ” ให้นำไปดำเนินการฝึกกำลังพลของกองทัพไทย ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ โดยกองทัพไทยได้ดำเนินการฝึกตามพระบรมราโชบายและนำไปขยายผลให้กับทหารทุกหน่วยจนถึงระดับกองพัน เพื่อให้กำลังพลมีการปฏิบัติที่เข้มแข็งพร้อมเพรียง มีวินัย ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการใช้อาวุธของกำลังพลทั้งนี้ กองทัพไทย ได้ดำเนินการฝึกกำลังพลอย่างเข็มแข็ง และจัดการแข่งขันการฝึกทางทหารประกอบดนตรี “ราชวัลลภเริงระบำ” โดยมีหน่วยเข้าร่วมการแข่งขันจากทุกเหล่าทัพ จำนวนทั้งสิ้น 17 กรม 51 กองพัน ใช้เวลาในการคัดเลือกเป็นระยะเวลา 3 เดือน จนได้หน่วยที่ดีที่สุด 3 ลำดับ

 
นอกจากนี้ ยังพระราชทานพระบรมราโชบาย ให้กองทัพไทย ดำเนินการจัดการแข่งขันกองทหารเกียรติยศ เพื่อให้การปฏิบัติของกองทหารเกียรติยศมีความเป็นมาตรฐาน เกิดความสง่างาม และเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีโดยมีหน่วยเข้าร่วมการแข่งขันจากทุกเหล่าทัพ จำนวน 108 กองพันใช้เวลาในการคัดเลือก เป็นระยะเวลา 3  เดือน จนได้หน่วยที่ดีที่สุด 2 ลำดับ 
 
จากนั้นพระราชทานรางวัลชนะเลิศ และรางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันกองทหารเกียรติยศและการแสดงการฝึกทางทหารประกอบดนตรี “ราชวัลลภเริงระบำ” ซึ่งรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ พ.ท.ที เพิ่มผล ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 23 รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ พ.ท.บุญวัฒน์ จันทรมานนท์ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 17  

 
การแข่งขันการแสดงการฝึกทางทหารประกอบดนตรี “ราชวัลลภเริงระบำ” ระดับกรม รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นาวาเอก พูนศักดิ์ บัวแก้ว ผู้บังคับการกรมต่อสู้อากาศยานที่ 2 หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นาวาเอก เผดิมชัย สุคนธมัต ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ พันเอก วุทธยา จันทมาศ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 9 กองพลทหารราบที่ 9

 
การแข่งขันการแสดงการฝึกทางทหารประกอบดนตรี “ราชวัลลภเริงระบำ” (Hoptothe bodies slams) ระดับกองพันรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ พันโท พิจักษณ์ บุปผาพันธุ์ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 9 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นาวาโท สุทธิ ทิพย์สุขผู้บังคับกองพันรักษาฝั่งที่ 11 กรมรักษาฝั่งที่ 1 หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นาวาโท สุรศักดิ์  กิ่มบางยาง ผู้บังคับกองพันต่อสู้อากาศยานที่ 11 กรมต่อสู้อากาศยานที่ 1 หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง.