อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564

"ร.10" พระราชทานเพลิงศพผู้เสียชีวิตเหตุกราดยิง

โปรดเกล้าฯ องคมนตรี - ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หน่วยราชการในพระองค์เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพจนท.-ผู้เสียชีวิต พฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17.17 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ องคมนตรี และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หน่วยราชการในพระองค์ เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ และประชาชนที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์คนร้ายกราดยิงเจ้าหน้าที่ และประชาชนในพื้นที่จ.นครราชสีมา ณ วัดต่าง ๆ ดังนี้ นายเกษม  วัฒนชัย  องคมนตรี  เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ ดาบตำรวจ ชัชวาลย์  แท่งทอง ณ วัดโพธิ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา นายอรรถนิติ  ดิษฐอำนาจ  องคมนตรี  เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ น.ส.อภิกษณาภา ขันผักแว่น  ณ วัดหนองไผ่ ต.โพธิ์กลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา นายศุภชัย  ภู่งาม  องคมนตรี  เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ นายจักรพันธ์  ชิพิมาย ณ วัดสระบัวเกลื่อน ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.นครราชสีมา พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ นายเอกกวิน ยืนทน ณ วัดบ้านใหม่ไทยเจริญ ต.บ้านใหม่ อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา พล.อ.ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ  องคมนตรี  เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ นายทัศนะ หริรักษ์ ณ วัดดอนขวาง ต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ นายวัชรพล  พาณิชย์ ณ วัดสะแก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 
พล.ร.อ.พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ นายศรัณยพงศ์ พงษ์ชอุ่มดี  ณ วัดช่องอู่ ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ นายจิรวัฒน์ รัดกลาง ณ วัดนามาบ ต.ขามสะแกแสง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา พล.อ.ท.ภักดี  แสง-ชูโต ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นประธาน ในพิธีพระราชทานเพลิงศพ นางกรรณิการ์  การบรรจง ณ วัดบ้านหนองโพธิ์ ต.ชีวึก อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา และเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ นายอำนาจ บุญเอื้อ ณ วัดหนองบัว ต.บ้านโพธิ์ อ. จ.นครราชสีมา
พล.อ.ต.สุพิชัย  สุนทรบุระ  รองเลขาธิการพระราชวัง  เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพนายสมเกียรติ  วิชชุปัญญาพาณิชย์  ณ วัดสุทธจินดา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา พล.อ.ต.ธีระ เชียงทอง  รองเลขาธิการพระราชวัง  เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพนางพัชรา  จันทร์เพ็ง  ณ วัดป่าภูธรพิทักษ์ อ.เมือง จ.สกลนคร พล.ร.อ.ปวิตร  รุจิเทศ  รองผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ นายอธิวัฒน์  พรมสุข  ณ วัดหนองจิก ต.หนองโดน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ และ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายจิตรพัฒน์ ไกรฤกษ์  ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ ระดับ 10  เป็นประธานในพิธีเชิญดินพระราชทาน ไปในพิธีวางดินฝังศพ นางจุฑารัตน์  ลิมป์สิริวรรณ ณ วัดนักบุญอันนา อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาครในการนี้ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี  และพระบรมวงศานุวงศ์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน และโปรดประทานดอกไม้จันทน์ในการพระราชทานเพลิงศพด้วย.