อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563

"กรมพระศรีสวางควัฒนฯ" เสด็จพิธีมหามงคลอุปสมบท ณ อินเดีย

สมาชิกพระราชวงศ์พระองค์แรกของไทย ร่วมพิธีอุปสมบทพระภิกษุในอินเดีย ทรงบาตร ปรุงข้าวผัดถวายเป็นภัตตาหารเพล อาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.26 น.

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จทรงบาตรและเป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีมหามงคลอุปสมบทพระภิกษุ "โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่และปฏิบัติธรรม ถวายเป็นพระกุศล ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสครบ 10 ปี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์"  ณ อุโบสถวัดไทยพุทธคยา เมืองพุทธคยา สาธารณรัฐอินเดีย โดยมี สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ และเจ้าอาวาสวัดยานนาวา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และพระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา และหัวหน้าพระธรรมทูตสายอินเดีย-เนปาล ร่วมในพิธี


เมื่อเวลา 07.00 น. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน เสด็จลงจากอาคารที่ประทับเพื่อทรงบาตรพระสงฆ์และสามเณรนวกะจำนวน 80 รูป ประกอบด้วยพระสงฆ์ธรรมฑูตจำนวร 36 รูป และสามเณรนวกะจำนวน 44 รูป ต่อมาเวลา 09.52 น. เสด็จทรงเป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีมหามงคลอุปสมบทพระภิกษุ 1 ชุด (3 รูป) ณ มณฑลพิธีในพระอุโบสถ จากนั้นทรงปลูกต้นราชพฤกษ์ที่ลานหมอชีวก และทรงปรุงข้าวผัดสเปนเพื่อถวายเป็นภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์และสามเณร ต่อมาเวลา 13.00 น. จึงเสด็จทรงเป็นประธานในพิธีอุปสมบทพระภิกษุต่อจนครบทั้ง 44 รูปทั้งนี้ เมื่อวันที่ 15 ก.พ. ที่ผ่านมา สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน เสด็จทรงเป็นประธานในพิธีปลงผมนาค ที่อุโบสถวัดไทยพุทธคยา และพิธีบรรพชาสามเณร ที่มณฑลพิธีใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ วัดมหาโพธิ์ โดยโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่และปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระกุศลฯ มีคณะแพทย์และบุคลากรจากทั้งสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ร่วมบรรพชาอุปสมบทจำนวนทั้งสิ้น 44 คน และมีญาติธรรมร่วมปฏิบัติธรรมจำนวน 19 คน คณะภิกษุสงฆ์และผู้ปฏิบัติธรรมจะร่วมเดินทางแสวงบุญยังสังเวชนียสถานทั้ง 4 แห่ง โอกาสนี้ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน จะร่วมทรงบาตรที่วัดไทยพุทธคยาอีกครั้งในวันที่ 17 ก.พ. และจะทรงเป็นประธานในพิธีลาสิกขาบท ณ พระอุโบสถ วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ เมืองกุสินาราในวันที่ 22 ก.พ. ถือเป็นครั้งแรกของราชวงศ์ไทยที่มีสมาชิกพระราชวงศ์ร่วมในพิธีบรรพชาอุปสมบท ณ ประเทศอินเดีย.