อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564

'กรมสมเด็จพระเทพ'พระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้'มูลนิธิชัยพัฒนา'ฟื้นฟูผู้ป่วยโควิด

'กรมสมเด็จพระเทพ'พระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้มูลนิธิชัยพัฒนาฟื้นฟูผู้ป่วยโควิด จันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563 เวลา 22.10 น.


เมื่อวันที่ 30 มี.ค. เพจเฟซบุ๊ก@มูลนิธิชัยพัฒนา โพสต์ระบุว่า สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์และองค์ประธาน #มูลนิธิชัยพัฒนา พระราชทานพระราชานุญาตให้จังหวัดนครนายก ใช้ #ศูนย์ฝึกอบรมสุดาเดือนเพ็ญและที่พัก ของมูลนิธิชัยพัฒนา จังหวัดนครนายก เป็นสถานที่ฟื้นฟูผู้ป่วย Covid - 19 ที่รักษาหายแล้ว ก่อนจะเดินทางกลับบ้านต่อไป ขอพระองค์ทรงพระเจริญ