อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 21 กันยายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 21 กันยายน 2564

บำเพ็ญพระราชกุศล วันเฉลิมพระชนมพรรษา'พระราชินี'

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลปล่อยโค นก และปลา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี พุธที่ 3 มิถุนายน 2563 เวลา 09.23 น.


เมื่อเวลา 08.00 น.วันที่ 3 มิ.ย. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศโทภักดี แสง-ชูโต เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลปล่อยโค นก และปลา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2563 ณท่าวาสุกรี เขตดุสิตกรุงเทพมหานคร