อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2564

เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เสด็จแทนพระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล วันอาสาฬหบูชา

เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา เสด็จแทนพระองค์ ในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม อาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2563 เวลา 20.10 น.


เมื่อเวลา 17.00 น.วันที่ 5 ก.ค.2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ ในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษา พุทธศักราช 2563 ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง การนี้ทรงจุดธูปเทียนพรรษาบูชาพระรัตนตรัย ถวายพุ่มเทียนบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์ พระพุทธเลิศหล้านภาไลย แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการ ทรงประเคนพุ่มเทียนแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะแล้ว เสด็จกลับ.