อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 22 มิถุนายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 22 มิถุนายน 2564

"นายกฯ"นำปปช.จุดเทียนชัย ถวายพระพร"ในหลวง"

“นายกฯ-ภริยา” นำครม.จุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา”ในหลวงร.10” อังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 19.10 น.

เมื่อเวลา 19.00 น.วันที่  28 ก.ค.ที่เวทีใหญ่ท้องสนามหลวง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม พร้อมด้วยนางนราพร จันทร์โอชา ภริยา เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2563 โดยมีประธานรัฐสภา ประธานศาลฎีกาและภริยา ประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญพร้อมภริยา ประธานวุฒิสภา คณะรัฐมนตรี (ครม.) พร้อมคู่สมรส ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ทหาร ตำรวจ พลเรือน และภาคประชาชน เข้าร่วม

โดยเมื่อนายกฯ และภริยา ถึงบริเวณท้องสนามหลวง ขึ้นสู่เวทีหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทำวันทยหัตถ์ วางพุ่มทอง พุ่มเงิน แล้วเปิดกรวยกระทงดอกไม้ ถวายเครื่องราชสักการะ ทำวันทยหัตถ์ แล้วจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล จากนั้นนายกฯ กล่าวสดุดีเฉลิมพระเกียรติและกล่าวนำถวายพระพรชัยมงคลหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ ความว่าขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 ก.ค.2563 ข้าพระพุทธเจ้า พล.ประยุทธ์ ในนามของครม. และพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ทั้งที่ชุมนุมพร้อมเพรียงกันอยู่ ณ ที่นี้ และในสถานที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ ต่างมีความปลื้มปีติโสมนัสเป็นล้นพ้นที่ได้มาร่วมกันแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

วันนี้นับแต่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แห่งพระมหาจักรีบรมราชวงศ์ ปวงข้าพระพุทธเจ้าต่างประจักษ์ซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญ พระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อปัดเป่าทุกข์ร้อนแก่พสกนิกรใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร ทรงตั้งพระราชปณิธานโดยมั่นที่จะสร้างความกินดีอยู่ดีและความสุขสวัสดิ์แก่อาณาราษฎร ตลอดจน การสร้างความเจริญรุ่งเรืองแก่ประเทศชาติด้วยน้ำพระราชหฤทัยอันเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้ พระราชทานความช่วยเหลือแก่พสกนิกรผู้ทุกข์ยากเดือดร้อน ยามบ้านเมืองประสบปัญหาโพยภัย ใด ๆ ทรงห่วงใย ทรงติดตามข้อมูลข่าวสาร และพระราชทานความช่วยเหลือเพื่อแก้ปัญหาอย่างทันสถานการณ์ ทั้งได้มีพระราชดำริเป็นแนวทางให้รัฐบาลและพสกนิกรทุกหมู่เหล่าได้น้อมนำไปปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ที่ทุกภาค ส่วนได้ร่วมใจกันน้อมนำมาจัดกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ รวมกว่า 46,000 กิจกรรม เพื่อสนองพระ ราชปณิธานของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ในการร้างความสมัครสมานสามัคคีแก่คนในชาติ และ ก่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคม นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมอัน หาที่สุดมิได้ในศุภวาระมหามงคลสมัย วันเฉลิมพระชนมพรรษาแห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานนำพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ทั่วพระราชอาณาจักร ร่วมตั้งจิตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลโดยพร้อมเพรียงกัน ดังนี้
“ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย พลานุภาพแห่งองค์พระสยามเทวาธิราช และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากล อีกทั้ง พระบรมเดชานุภาพแห่งองค์สมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า โปรดอภิบาลรักษาให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงพระเจริญพร้อมด้วยจตุรพิธพรชัย ทรงพระเกษมสำราญ พระบรมเดชานุภาพและพระบารมีแผ่ไพศาล มีพระราชประสงค์จำนงสิ่งใด ขอจงสฤษดิ์ดังพระราชหฤทัย ปรารถนา สถิตเป็นมิ่งขวัญปกเกล้าปวงข้าพระพุทธเจ้า ตราบจิรัฐิติกาลเทอญ”

จากนั้นร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชัน พร้อมโดรนแปลอักษรถวายพระพร จากนั้นพล.อ.ประยุทธ์ ได้กล่าวนำ “ทรงพระเจริญ” 3 ครั้ง เป็นอันเสร็จพิธี.