อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564

"ทรงพระเจริญ" กึกก้อง "ในหลวง-ราชินีฯ" เยี่ยมราษฎร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระบรมราชินีฯ และสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ทรงเยี่ยมประชาชนที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จ พฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 22.22 น.


ภายหลังเสร็จพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในพิธีสวดเจริญมหามงคลรวมศาสนา 3 ธันวาคม 2563 สืบสานพระราชปณิธาน “ธรรมราชินี” รวมใจภักดิ์ น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ “พ่อแห่งแผ่นดิน” วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม 2563 ณ พระลานพระราชวังดุสิต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จฯ โดยรถไฟฟ้าฟ้าพระที่นั่ง ทรงเยี่ยมประชาชนที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จ เมื่อรถไฟฟ้าพระที่นั่งเคลื่อนผ่าน ประชาชนต่างพร้อมใจกันเปล่งเสียง “ทรงพระเจริญ” ดังกึกก้องไปทั่วบริเวณ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงโบกพระหัตถ์และมีพระราชปฏิสันถารกับประชาชนที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จ 
นายคงณัฐ ปิ่นสุวรรณ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย จังหวัดสงขลา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เดินทางจาก จ.สงขลา มาร่วมพิธีในครั้งนี้ เผยว่า เคยเฝ้าฯ รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เมื่อครั้งเสด็จฯ ไปทรงเปิดศาลหลักเมืองจังหวัดพัทลุงในวันที่ 28 พ.ย. ที่ผ่านมา และตั้งใจเดินทางมาเฝ้าฯ รับเสด็จอีกครั้งในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จะเสด็จฯ ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศล และทรงจุดเทียนน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 5 ธ.ค. 2563 แต่เมื่อทราบข่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ มาทรงร่วมพิธีสวดมนต์ด้วย ตัวเองจึงมารอเฝ้าฯ รับเสด็จนายคงณัฐ เผยอีกว่า เหตุที่ตั้งใจเดินทางจากสงขลามาเฝ้าฯ รับเสด็จครั้งนี้ ทั้งที่ตอนแรกจะมาด้วยรถไฟ แต่ทางรถไฟน้ำท่วม จึงออกค่าตั๋วเครื่องบินมาด้วยตัวเองคนเดียว เนื่องจากรู้สึกผูกพันกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ด้วยความที่ตัวเองเรียนในโรงเรียนวชิราวุธซึ่งเป็นโรงเรียนที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระนามของพระองค์มาตั้งเป็นชื่อโรงเรียน และตัวเองยังเป็นนักเรียนรางวัลสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดีด้วย นอกจากนี้ส่วนตัวยังซาบซึ้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงานแบบปิดทองหลังพระ พระองค์ทรงงานหลายอย่างที่คนทั่วไปไม่รู้ โดยเฉพาะสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่พระราชสมภพที่ จ.สงขลา เหมือนกับตัวเองด้วย นอกจากนี้ทรงมีทั้งความอ่อนน้อมและเข้มแข็ง โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีรับสั่งกับตัวเองว่า “ให้เป็นเด็กดี”.