อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564

'เจ้าคุณพระ'แต่งข้อความภาษาบาลี ให้กำลังใจคนไทยสู้โควิด

กลุ่มรักพลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ เผย เจ้าคุณพระสินีนาฏ เป็นผู้แต่งข้อความภาษาบาลีติดฉลากเจลแอลกอฮอล์พระราชทาน เผยความหมาย ให้กำลังใจ และอวยพรให้ประชาชนคนไทยปลอดภัยจากการระบาดของโรคโควิด-19 ศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 09.29 น.


เมื่อวันที่ 14 ม.ค. เฟซบุ๊ก @กลุ่มรัก "พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี" ได้เผยภาพขวดเจลแอลกอฮอล์พระราชทาน ที่มีข้อความภาษาบาลีเขียนติดฉลากข้างขวด ซึ่งทางแอดมินเพจระบุว่า ข้อความดังกล่าวถูกแต่งและเขียนขึ้นโดย เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี โดยข้อความทั้งหมดมีดังนี้ รตนตฺตยานุภาเวน​           สพฺพเทวาน​ เตชสา
อุปฺปนฺโน​ โควิโต โรโค​     สฺยามรฏฺเฐ วินฺสสตุ
ราชปุญฺญานุภาเวน          ทสปารมิตาหิ จ
อาโรคิยสุขญฺเจว              สทา โสตฺถิ ภวฺนตุเต​ ฯ

"โรคโควิดที่เกิดขึ้นในแว่นแคว้นสยามจงพินาศไปด้วยอานุภาพ​แห่งพระรัตนตรัยและด้วยเดชแห่งเหล่าเทวดาทั้งปวง ขอความไม่มีโรค​ความสุขและความ​สวัสดีจงมีแก่ท่านด้วยพระบุญญานุภาพและทศบารมีของพระราชา"
คาถาบาลีซึ่งถูกแต่งขึ้นอย่างไพเราะ มีความหมายที่เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เป็นผู้แต่งขึ้นด้วยตนเอง เพื่อแสดงถึงความห่วงใยต่อสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย โดยอาศัยความรู้ที่ได้รับมา และความสามารถที่มีในด้านภาษาบาลีจึงแต่งขึ้น ในปัจจุบันคาถานี้เองปรากฏอยู่บริเวณขวด หรือหลอดแอลกอฮอล์เจลพระราชทานที่พระราชทานให้แก่หน่วยราชการ รวมทั้งประชาชนทั่วไป ซึ่งเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ได้เคยศึกษาและเรียนรู้ภาษาบาลีอยู่ช่วงระยะเวลาหนึ่งด้วย

ขอบคุณ เฟซบุ๊ก @กลุ่มรัก "พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี"