อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564

'ในหลวง-พระราชินี'ทรงประกอบพิธีสังเวยพระป้าย เนื่องในเทศกาลตรุษจีน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน ทรงประกอบพิธีสังเวยพระป้าย เนื่องในเทศกาลตรุษจีน พุทธศักราช 2564  ศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 22.20 น.

เมื่อเวลา 21.08 น. วันที่ 12 ก.พ. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงประกอบพิธีสังเวยพระป้ายในเทศกาลตรุษจีน พุทธศักราช 2564 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี โดยเสด็จด้วยการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เสด็จขึ้นชั้น 3 พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ทรงนมัสการ ทรงวางพวงมาลัยถวายสักการะพระพุทธบุษยรัตน์ พระพุทธนรสีห์ และพระไชยนรรัตน์ ทรงวางพวงมาลัยถวายสักการะพระพุทธรูปศิลปะสุโขทัยยุคกลาง (คลาสสิก) ทรงวางพวงมาลัยถวายสักการะพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ ประจำรัชกาลที่ 1 ถึง รัชกาลที่ 7 ทรงวางพวงมาลัยถวายสักการะพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ พระพุทธมหาราช ฉ ปริวัตน์ และพระพุทธรูปประจำพระชนมวาร รัชกาลที่ 9 ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบรมอัฐิ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ทรงวางพวงมาลัยถวายสักการะพระสัมพุทธพรรณี ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระป้ายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยจากนั้นเสด็จฯ ไปยังที่ประดิษฐานพระบรมรูป และพระแท่นบรรทมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เสด็จออกจากห้องพระบรรทมพระบาทสมเด็พระจุลจอมกล้าเจ้าอยู่หัว ไปยังบริเวณด้านหน้าพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต เสด็จฯ ไปยังโต๊ะเครื่องสังเวยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดเทียนทอง เทียนเงิน ธูปที่โต๊ะเครื่องสังเวย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปหางแล้วทรงปักที่เครื่องสังเวย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงจุดธูปหางแล้วทรงปักที่เครื่องสังเวย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงจุดธูปหางแล้วทรงปักที่เครื่องสังเวย เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี จุดธูปหางแล้วปักที่เครื่องสังเวย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดรูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเผากระดาษเงิน กระดาษทอง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงเผากระดาษเงิน กระดาษทอง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงเผากระดาษเงิน กระดาษทอง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เผากระดาษเงิน กระดาษทอง เสร็จแล้วเป็นอันเสร็จพระราชพิธี.