อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564

ภาพที่ไม่เคยเปิดเผยมาก่อน "พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในออสเตรเลีย"

สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียฯ จัดทำสารคดี “พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในออสเตรเลีย” เผยภาพจากหอจดหมายเหตุที่ไม่เคยเผยแพร่มาก่อน อังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 20.16 น.


เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและออสเตรเลียครบ 69 ปี สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย ได้จัดทำวีดิทัศน์สารคดี “พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในออสเตรเลีย” โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ทอดพระเนตรวีดิทัศน์สารคดี ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย เมื่อค่ำวันที่ 15 ก.พ. ที่ผ่านมาสำหรับวีดิทัศน์สารคดี “พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในออสเตรเลีย” ใช้ระยะเวลาจัดทำนานถึง 2 ปี บอกเล่าเรื่องราวเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประทับที่ประเทศออสเตรเลียเป็นเวลา 6 ปี เพื่อทรงศึกษาวิชาการทหาร ณ คิงส์สกูล เขตพารามัตตา นครซิดนีย์ และวิทยาลัยการทหารชั้นสูง ที่วิทยาลัยการทหารดันทรูน กรุงแคนเบอร์รา ระหว่างปี พ.ศ. 2513 – 2519 โดยมีภาพวีดิทัศน์ขณะทรงร่วมฝึกทหารและกิจกรรมต่างของ ๆ โรงเรียนและราชวิทยาลัยที่ไม่เคยเผยแพร่ที่ไหนมาก่อน รวมถึงมีบทสัมภาษณ์พระสหายร่วมชั้นเรียนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เช่น ฯพณฯ พล.อ.เดวิด เฮอร์ลีย์ ผู้สำเร็จราชการแห่งเครือรัฐออสเตรเลียคนปัจจุบัน และพล.อ.เซอร์ ปีเตอร์ คอสโกรฟ อดีตผู้สำเร็จราชการฯ เป็นต้นนอกจากนี้ยังกล่าวถึงความสัมพันธ์ไทย-ออสเตรเลียในประวัติศาสตร์ร่วมสมัย นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง เสด็จฯ เยือนออสเตรเลียเมื่อปี พ.ศ. 2505 โดยทั้งสองพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์และพระราชินีจากต่างประเทศพระองค์แรกที่เสด็จฯ เยือนออสเตรเลีย กระทั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ ไปทรงศึกษาวิชาการทหาร และมีโอกาสเสด็จฯ เยือนออสเตรเลียและราชวิทยาลัยการทหารดันทรูนอีกครั้งในปี พ.ศ. 2546รวมถึงการเสด็จฯ เยือนออสเตรเลียของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในปี พ.ศ. 2562 และในปี พ.ศ. 2561 พล.อ.เซอร์ ปีเตอร์ คอสโกรฟ ที่ดำรงตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแห่งเครือรัฐออสเตรเลียขณะนั้น ได้เดินทางมาร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรอีกด้วย

วีดิทัศน์สารคดี มีความยาวรวมประมาณ 18 นาที โดยได้รับความร่วมมือจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ต่าง ๆ หลังจบข่าวพระราชสำนัก โดยแบ่งสารคดีออกเป็น 3 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง เสด็จฯ เยือนออสเตรเลียเมื่อปี พ.ศ. 2505 และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงศึกษาที่โรงเรียนคิงส์สกูล, ตอนที่ 2 เป็นช่วงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงศึกษาที่ราชวิทยาลัยการทหารดันทรูน และตอนที่ 3 เป็นพระราชพิธีสำเร็จการศึกษาที่ราชวิทยาลัยการทหารดันทรูน และอนาคตความสัมพันธ์ไทย-ออสเตรเลีย ออกอากาศตั้งแต่วันที่ 16 – 18 ก.พ. 2564.
ขอบคุณภาพจาก National Archives of Australia/หอจดหมายเหตุแห่งชาติออสเตรเลีย