อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 23 มิถุนายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 23 มิถุนายน 2564

สนว.ขอแจ้งการเข้าชมพระบรมมหาราชวังวันสงกรานต์

สำนักพระราชวังขอแจ้งการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2564 วันสงกรานต์ เสาร์ที่ 10 เมษายน 2564 เวลา 12.09 น.

เมื่อวันที่ 10 เม.ย.2564 หน่วยราชการในพระองค์ เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม ผ่านเว็บไซต์https://www.royaloffice.th เรื่อง สำนักพระราชวังขอแจ้งการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2564 วันสงกรานต์ ดังนี้ วันที่ 13-14 เมษายน 2564 นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมฯ ได้ตามปกติ และเข้ากราบ ถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ในปราสาทพระเทพบิดรได้ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. ส่วนวันที่ 15 เมษายน 2564 นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมได้เฉพาะวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ในปราสาทพระเทพบิดรได้ ตั้งแต่เวลา 08.00-14.00 น. งดเข้าชมพระอุโบสถทั้งวันโปรดแต่งกายสุภาพ กรณีเข้าปราสาทพระเทพบิดร สุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนส์ สุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่ง และกรุณาปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด.