อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564

แจ้งปิดชมพระบรมมหาราชวังและเขตพระราชฐานต่างๆ

สำนักพระราชวังขอแจ้งปิดการเข้าชมพระราชฐานและสถานที่ต่างๆ จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จะคลี่คลาย จันทร์ที่ 12 เมษายน 2564 เวลา 20.05 น.

เมื่อวันที่ 12 เม.ย.64 หน่วยราชการในพระองค์ เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม ผ่านเว็บไซต์ https://www.royaloffice.th เรื่อง สำนักพระราชวังขอแจ้งปิดการเข้าชมพระราชฐานและสถานที่ต่าง ๆดังนี้ พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม, พระราชวังบางปะอิน, พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์, โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ, พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ, พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน, โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) จะคลี่คลาย.