อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564

'กรมสมเด็จพระเทพฯ'ทอดพระเนตรโครงการพระราชดำริผ่านสื่อออนไลน์

์'กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ' ทอดพระเนตรความก้าวหน้าโครงการพระราชดำริ ผ่านสื่อออนไลน์ ศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 10.34 น.


สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทอดพระเนตรความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริของศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคีรีล้อม อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)