อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562
'ร.10'ชื่นชมทุกฝ่ายงานพระราชพิธีฯ งดงามสมพระเกียรติ
จันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.43 น.

'ร.10'ชื่นชมทุกฝ่ายงานพระราชพิธีฯ งดงามสมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงชื่นชมหน่วยงานและประชาชนทุกหมู่เหล่า สะท้อนความสามัคคีเชิดชูคุณค่า-เกียรติยศประเทศชาติสู่สายตาชาวโลก

ราชกิจจาฯเผยระเบียบฯ บรรเลงดุริยางค์การพระราชพิธี
ศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 21.23 น.

ราชกิจจาฯเผยระเบียบฯ บรรเลงดุริยางค์การพระราชพิธี

"ราชกิจจานุเบกษา" เผยแพร่ ประกาศระเบียบส่วนราชการในพระองค์ ว่าด้วยการบรรเลงดุริยางค์ในการพระราชพิธีหรือพิธีการฉบับใหม่

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ระเบียบส่วนราชการในพระองค์
ศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 21.16 น.

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ระเบียบส่วนราชการในพระองค์

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบส่วนราชการในพระองค์ ว่าด้วยการใช้ การเชิญ การแสดงธงพระอิสริยยศ และการถวายความเคารพโดยใช้ธงชัยเฉลิมพล

โปรดเกล้าฯให้ประกาศ 
ศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 21.07 น.

โปรดเกล้าฯให้ประกาศ "พระปรมาภิไธย-พระนามาภิไธยฯ"

โปรดเกล้าฯให้ประกาศ "พระปรมาภิไธย-พระนามาภิไธย-คำอ่าน-สรรพนาม-คำขึ้นต้น-คำลงท้าย" ในการกราบบังคมทูล-กราบทูล

พระบรมราชโองการ แต่งตั้งนายทหารราชองครักษ์
ศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 20.02 น.

พระบรมราชโองการ แต่งตั้งนายทหารราชองครักษ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชโองการ ประกาศ ให้นายทหารสัญญาบัตรแต่งตั้งเป็นนายทหารราชองครักษ์ จำนวน 21 ราย

พระราชทาน'มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก' พ.อ.หญิง สินีนาฏ
พฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2562 เวลา 21.10 น.

พระราชทาน'มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก' พ.อ.หญิง สินีนาฏ

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่ง ช้างเผือก ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นมหาวชิรมงกุฎ “พ.อ.(พิเศษ) หญิง สินีนาฏ วงศ์วชิราภักดิ์”

โปรดเกล้าฯให้ใช้ราชาศัพท์ ถวายพระเกียรติยศ'พระราชินี'
พฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.50 น.

โปรดเกล้าฯให้ใช้ราชาศัพท์ ถวายพระเกียรติยศ'พระราชินี'

โปรดเกล้าฯ ใช้คำราชาศัพท์-คำกราบบังคมทูลพระกรุณา ถวายพระเกียรติยศ “สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ”