อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2560
เสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัย

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2560
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

เขตปกครองพิเศษ

อังคารที่ 7 สิงหาคม 2555 เวลา 00.00 น.

ไม่ รู้ว่าจะเป็น “ความหวังดี” ที่กำลังแปรเปลี่ยนเป็น ’ประสงค์ร้าย“ หรือเปล่า เพราะสื่อบางสำนักดันไปขุดนโยบายของพรรคเพื่อไทย ที่เกี่ยวข้องกับ การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ออกมาเปิดเผยในช่วงนี้

อาจหวังช่วยตอกย้ำเห็นถึงวิสัยทัศน์ของรัฐบาล “นายกฯยิ่งลักษณ์ ชินวัตร”  โดยเฉพาะการผลักดันให้เกิด ’นครปัตตานี“ อันเป็นโครงสร้างการบริหาร เช่นเดียวกับ กทม. และ เมืองพัทยา ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของ “นายอุกฤษ มงคลนาวิน” ประธาน คอ.นธ. ที่ดูเหมือนจะคอยเป็นมือเป็นไม้ให้ “พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร” ผลักดันแนวคิดต่าง ๆ เพื่อรับใช้รัฐบาลหลายเรื่อง รวมถึงแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญ

แต่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา “พล.อ.ณพล บุญทับ” รองสมุหราชองครักษ์ ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ปัญหาความไม่สงบในพื้นทื่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างการสัมมนาการประชาสัมพันธ์งานด้านการรักษาความมั่นคงของชาติ จัดโดย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) กทม.

ขอยกเนื้อหาบางช่วงบางตอนมานำเสนออีกครั้ง แม้ว่าสื่อหลายฉบับจะเผยแพร่ไปบ้างแล้ว แต่มีหลายประเด็นที่น่าสนใจ และภาครัฐควรนำไปใช้ประโยชน์กับการแก้ไขปัญหา

พล.อ.ณพล กล่าวว่า ยุทธศาสตร์การก่อเหตุมุ่งปิดล้อมทางสังคม ปิดล้อมทางศาสนา ปิดล้อมทางเศรษฐกิจ และปิดล้อมทางการศึกษา จากข้อมูลผู้ก่อความไม่สงบใช้วิธีการก่อเหตุ โดยมุ่งก่อเหตุเป็นรายตำบล รายอำเภอ บางพื้นที่ก่อเหตุค่อนข้างถี่ จนชาวบ้านไม่สามารถเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตร หรือค้าขายสินค้าได้ ทำให้ประชาชนต้องอยู่ด้วยความยากลำบาก ใน ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส ร้านค้ากว่าร้อยละ 80 ต้องปิดตัวลงทั้งที่เคยเป็นที่ที่เจริญรุ่งเรืองมาก การปิดล้อมทางการศึกษาด้วยการ เผาโรงเรียน การฆ่าผู้อำนวยการโรงเรียน และ ครู

สาเหตุที่ก่อเหตุนี้เพื่อหวังดึงนักเรียน ที่ไม่มีที่เรียนไปอยู่กันที่โรงเรียนสอนศาสนา เมื่อจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้น เงินอุดหนุนการศึกษาที่โรงเรียน จะได้ก็จะมากขึ้นตามไปด้วย ขณะนี้เหลือเพียงอย่างเดียว คือการปิดล้อมทางการทหาร โดยพยายามเรียกร้องให้ทหารออกจากพื้นที่
 
ระหว่างการบรรยาย พล.อ.ณพลยังได้นำเสนอข้อมูลการก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ภาคใต้ โดยเฉพาะการประทุษร้ายต่อพระสงฆ์และประชาชนผู้บริสุทธิ์ พร้อมทั้งนำวิดีโอบันทึกภาพการประชุมของกลุ่มแบ่งแยกดินแดนมาเผยแพร่ ปรากฏภาพชายคล้าย ชาวตะวันออกกลางคนหนึ่ง ที่แต่งงานกับคนไทยเป็นผู้บรรยายและสั่งการ

โดยมีเนื้อหาระบุถึงเป้าหมายของกลุ่มแบ่งแยกดินแดน ที่ไม่ได้มีเป้าหมายเฉพาะพื้นที่ 3 จังหวัดภาคใต้ แต่ต้องการให้กระจายไปทุกภาคของประเทศไทย เป้าหมายหลักคือ การทำลายพระพุทธศาสนา และทำลายชาติ เพราะชาติคือคนและแผ่นดินถ้าทำให้คนหนีไป แผ่นดินก็จะเป็นของเขา

ครับ ...เมื่อโจรใต้มุ่งใช้ความรุนแรงกับ พลเรือน และ ผู้ทรงศีล เป็นหลัก เป้าหมายคงเป็นไปอย่างที่ พล.อ.ณพลให้ความเห็นไว้  ดังนั้นหากกำหนดให้พื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นเขตปกครองพิเศษ ในขณะที่สถานการณ์ในพื้นที่ยังไม่สงบ คนบางกลุ่ม ยังมีอิทธิพลเหนือการตัดสินใจของประชาชน แล้วผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรครับ

ที่ต้องถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ คงเป็นไปอย่างที่ พล.อ.ณพล กล่าวว่า เหตุที่เราต้องลงมาดูแลปัญหาเพราะมีจดหมายร้องทุกข์มายัง กองราชเลขาฯ ในสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เราจึงต้องลงไปดูแล โดยพยายามทำโครงการให้ความช่วยเหลือดูแลครอบครัวผู้ที่ได้รับความสูญเสีย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ ทรงเป็นห่วงปัญหาทางภาคใต้ เราต้องดูแลติดตามสถานการณ์ และนำข้อมูลมารายงานและหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้ความช่วยเหลือ

รวมไปถึงกรณีที่ประชาชนในส่วนอื่น ๆ ที่ได้รับความเดือดร้อน แล้วส่งหนังสือร้องทุกข์มาถึงพระองค์ท่าน ก็ทรงให้ผู้ที่เกี่ยวข้องลงไปดูเพื่อแก้ไขปัญหา รวมถึงให้การช่วยเหลืออย่างทั่วถึง เช่น กรณีเหตุการณ์ทางการเมือง บริเวณบ่อนไก่ ที่มีประชาชนเดือดร้อนจำนวนหนึ่ง
    
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ.

เขื่อนขันธ์คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

คำสำคัญ

บอกต่อ : 0