อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564

ทาง​หลวง​ชนบท​ชล​บุรี​ชี้​แจง​ข้อ​เท็จ​จริง​

ตาม​ที่​ผู้​ลง​นาม​ว่า​ “​คุณ​พัฒน์ ​ผู้​รับ​เหมา​” ​ได้​มี​จด​หมาย​ส่ง​ถึง​คุณ​เอก​ ​วิภา​วดี​ ​เรื่อง​ผู้​รับ​เหมา​สงสัย​โครงการ​งบ​ไทย​เข้ม​แข็ง​ ​ที่​ดำเนิน​การ​ใน​จังหวัด​ชล​บุรี​ พุธที่ 28 เมษายน 2553 เวลา 00.00 น.

​ที่​ คค 0708/1064  ​สำนัก​ทาง​หลวง​ชนบท​ที่​ 3 (​ชล​บุรี​) 409 ​หมู่​ 3 ​ตำบล​หนอง​ซาก​  ​อำเภอ​บ้าน​บึง​ ​จังหวัด​ชล​บุรี​ 20107

​เรื่อง​ ​ตอบ​คำ​ถาม​ข้อ​สงสัย​ผู้​รับ​เหมา​ (​คุณ​พัฒน์ ​ผู้​รับ​เหมา​)

​เรียน​ ​คุณ​เอก​ ​วิภา​วดี​

​อ้าง​ถึง​ ​ข้อ​ความ​ใน​คอลัมน์​ ​คุณ​เอก​ ​วิภา​วดี​ ​เรื่อง​ ​ผู้​รับ​เหมา​สงสัย​โครงการ​งบ​ไทย​เข้ม​แข็ง​
   
​ตาม​ที่​ผู้​ลง​นาม​ว่า​ “​คุณ​พัฒน์ ​ผู้​รับ​เหมา​” ​ได้​มี​จด​หมาย​ส่ง​ถึง​คุณ​เอก​ ​วิภา​วดี​ ​เรื่อง​ผู้​รับ​เหมา​สงสัย​โครงการ​งบ​ไทย​เข้ม​แข็ง​ ​ที่​ดำเนิน​การ​ใน​จังหวัด​ชล​บุรี​ ​ตาม​ราย​ละเอียด​ที่​ระบุ​ไว้​ใน​เอกสาร​ที่​อ้าง​ถึง​นั้น​ ​สำนัก​งาน​ทาง​หลวง​ชนบท​ที่​ 3 (​ชล​บุรี​) ​กรม​ทาง​หลวง​ชนบท​ ​ซึ่ง​เป็น​ผู้​รับ​ผิด​ชอบ​โครงการ​ถนน​ไร้​ฝุ่น​ (​งบ​ไทย​เข้ม​แข็ง​) ​ดัง​กล่าว​ ​ขอ​อนุญาต​เรียน​ชี้​แจง​เพื่อ​ให้​เกิด​ความ​เข้า​ใจ​ที่​ถูก​ต้อง​ ​ดัง​นี้​
   
1. ​โครงการ​ถนน​ไร้​ฝุ่น​ ​เป็น​โครงการ​ภาย​ใต้​แผน​ปฏิบัติ​การ​ไทย​เข้ม​แข็ง​ของ​รัฐบาล​ที่​ต้อง​เร่ง​ดำเนิน​การก​่อ​สร้าง​ให้​ได้​คุณภาพ​ตาม​มาตรฐาน​ของ​กรม​ทาง​หลวง​ชนบท​และ​ต้อง​ก่อ​สร้าง​ให้​แล้ว​เสร็จ​โดย​เร็ว​เพื่อ​ให้​มี​การ​เบิก​จ่าย​งบ​ประมาณ​ ​มี​เม็ด​เงิน​เข้า​สู่​ระบบ​เศรษฐกิจ​ ​เป็น​การ​แก้​ไข​ปัญหา​เศรษฐกิจ​ตก​ต่ำ​ของ​ประเทศ​ ​การ​ดำเนิน​การ​ให้​สัมฤทธิ​ผล​ตาม​เป้า​หมาย​ดัง​กล่าว​จำ​เป็น​ต้อง​ว่า​จ้าง​บริษัท​ที่​ปรึกษา​มา​ควบ​คุม​การก​่อ​สร้าง​ ​เนื่อง​จาก​ข้า​ราช​การ​ผู้​ปฏิบัติ​งาน​มี​จำนวน​ไม่​เพียง​พอ​ ​กล่าว​คือ​โครงการ​ถนน​ไร้​ฝุ่น​ของ​จังหวัด​ชล​บุรี​มี​จำนวน​ 18 ​โครง​ ​การ​ ​แต่​ข้า​ราช​การ​ที่​เป็น​วิศวกร​และ​นาย​ช่าง​โยธา​มี​ไม่​ถึง​ 10 ​คน​ ​ซึ่ง​แต่​ละ​คน​ต้อง​รับ​ผิด​ชอบ​ภาร​กิจ​ประจำ​อื่น​ ๆ ​เช่น​ ​งาน​จัด​ทำ​แผน​ ​งาน​อำนวย​ความ​ปลอด​ภัย​ ​งาน​ซ่อม​บำรุง​ถนน​ ​งาน​สำรวจ​ ​ออก​แบบ​และ​ประมาณ​ราคา​ ​งาน​ทดสอบ​และ​ควบ​คุม​คุณภาพ​ ฯลฯ
   
2. ​การ​ปฏิบัติ​งาน​ของ​บริษัท​ที่​ปรึกษา​จะ​อยู่​ภาย​ใต้​การ​ควบ​คุม​ดู​แล​ของ​คณะ​กรรมการ​ตรวจ​การ​จ้าง​ที่​ปรึกษา​ของ​กรม​ทาง​หลวง​ชนบท​ ​ซึ่ง​มี​การ​ดู​แล​ติด​ตาม​ผลง​า​นอ​ย่าง​ใกล้​ชิด​และ​ต่อ​เนื่อง​ ​ทุก​โครงการ​ต้อง​มีน​าย​ช่าง​โครงการ​ควบ​คุม​งาน​ก่อ​สร้าง​ของ​บริษัท​ที่​ปรึกษา​โครงการ​ละ​ 1 ​คน​ ​ซึ่ง​ใน​เขต​จังหวัด​ชล​บุรี​ ​ก็​มีน​าย​ช่าง​โครงการ​อยู่​ปฏิบัติ​งาน​ครบถ้วน​ ​แต่​สาเหตุ​ที่​นาย​ช่าง​โครงการ​ไม่​ได้​อยู่​ ณ ​สถาน​ที่​ก่อ​สร้าง​ใน​บาง​ช่วง​เวลา​ ​เนื่อง​จาก​หน้าที่​ของ​นาย​ช่าง​โครงการ​ ​อาจ​ต้อง​เดิน​ทาง​ติด​ต่อ​ประสาน​งาน​นอก​พื้น​ที่​โครงการ​ด้วย​ใน​บาง​ครั้ง​เช่น​
   
- ​ส่ง​หนังสือ​โต้​ตอบ​และ​ราย​งาน​ผล​ต่าง​ ๆ
   
- ​ส่ง​ตัว​อย่าง​วัสดุ​ก่อ​สร้าง​เพื่อ​ทดสอบ​และ​ติด​ตาม​ผล​
   
- ​ติด​ต่อ​ประสาน​งาน​กับ​หน่วย​งาน​ที่​เกี่ยว​ข้อง​ ​เช่น​ ​หน่วย​งาน​สาธารณูปโภค​ต่าง​ ๆ
   
- ​เข้า​ร่วม​ประชุม​เพื่อ​รับ​ทราบ​นโยบาย​และ​ราย​งาน​ผลง​า​นข​อง​โครงการ​ฯ
   
- ​ติด​ต่อ​ประสาน​งาน​กับ​สำนัก​งาน​หลัก​ของ​บริษัท​ที่​ปรึกษา​ฯ ​ซึ่ง​อยู่​นอก​พื้น​ที่​โครงการ​
   
​อย่าง​ไร​ก็​ดี​คณะ​กรรมการ​ตรวจ​การ​จ้าง​บริษัท​ที่​ปรึกษา​ได้​กำชับ​ให้​นาย​ช่าง​โครงการ​ ​ปฏิบัติ​หน้าที่​ตาม​ข้อ​กำหนด​ของ​กรม​ทาง​หลวง​ชนบท​อย่าง​เคร่งครัด​
   
​จึง​เรียน​มา​เพื่อ​โปรด​ทราบ​ใน​ข้อ​สงสัย​ต่าง​ ๆ ​และ​เป็น​สื่อ​กลาง​ใน​การ​ตอบ​ข้อ​สงสัย​ดัง​กล่าว​ต่อ​ไป​

​ขอ​แสดง​ความ​นับ​ถือ​
​นาย​ดรุณ​ ​แสง​ฉาย​
​ผู้​อำนวย​การ​สำนัก​ทาง​หลวง​ชนบท​ที่​ 3

​ควร​ปรับ​ปรุง​การ​จัด​เก็บ​ภาษี​บำรุง​ท้อง​ที่​

​เรียน​ ​คุณ​เอก​ ​วิภา​วดี​
   
​ผม​ขอ​ร้อง​เรียน​หน่วย​งาน​ที่​จัด​เก็บ​ภาษี​บำรุง​ท้อง​ที่​ผ่าน​ นสพ.​เด​ลิ​นิ​วส์ ​ดัง​นี้​ ​คือ​ ​ผม​มี​หน้าที่​ต้อง​เสีย​ภาษี​ประจำ​ปี​ให้​แก่​รัฐ​ใน​เรื่อง​หลัก​ ๆ 3 ​ประเภท​คือ​ ภ.ง.ด. ​ภาษี​รถ​ยนต์​ ​และ​ภาษี​บำรุง​ท้อง​ที่​ ​สำหรับ​ 2 ​ประเภท​แรก​นั้น​ ​หน่วย​งาน​ที่​เกี่ยว​ข้อง​ได้​ปรับ​ปรุง​วิธี​การ​จัด​เก็บ​เพื่อ​ให้​ความ​สะดวก​แก่​ประชา​ชน​ ​จน​ขณะ​นี้​นับ​ว่าน​่า​พอ​ใจ​ ​ยัง​เหลือ​แต่​ภาษี​บำรุง​ท้อง​ที่​ ​ซึ่ง​มี​การ​ปรับ​ปรุง​เฉพาะ​ใน​เขต​ ​กทม​. ​ให้​ประชา​ชน​ไป​เสีย​ภาษี​ที่​เขต​ใด​ก็​ได้​ ​แต่​ยัง​คง​ต้อง​ไป​ติด​ต่อ​ด้วย​ตน​เอง​ ​วิธี​การ​จัด​เก็บ​ภาษี​บำรุง​ท้อง​ที่​นั้น​ ​เจ้า​ของ​ที่​ดิน​ทุก​คน​คง​จะ​มี​ประสบการณ์​เช่น​เดียว​กับ​ผม​ ​คือ​ตอน​ต้น​ปี​จะ​ได้​รับ​จด​หมาย​แจ้ง​เตือน​จาก​หน่วย​งาน​ที่​ซึ่ง​ที่​ดิน​ผม​ตั้ง​อยู่​ ​ให้​นำ​หลัก​ฐาน​ต่าง​ ๆ ​ไป​ชำระ​ ณ ​หน่วย​งาน​นั้น​ ๆ ​ด้วย​ตน​เอง​ ​มีน​้​อย​แห่ง​มาก​ที่​กรุณา​แจ้ง​มา​ว่า​ ​สามารถ​ชำระ​ค่า​ภาษี​บำรุง​ท้อง​ที่​ทาง​ธนาณัติ​ได้​ ​ซึ่ง​ให้​ความ​สะดวก​มาก​สำหรับ​ผู้​สูง​อายุ​เช่น​ผม​ ​หรือ​ผู้​ใด​ก็​ตาม​ที่​ไม่​อาจ​เดิน​ทาง​ไป​ติด​ต่อ​เอง​ได้​สะดวก​ ​และ​ไม่​อาจ​ไหว้​วาน​ใคร​ไป​แทน​ได้​
   
​นอก​จาก​นั้น​ทุก​ ๆ 4 ​ปี​ ​ทาง​การ​จะ​มี​การ​ประเมิน​ภาษี​บำรุง​ท้อง​ที่​กัน​ใหม่​ (​ใน​คราว​นี้​คือ​ พ.ศ. 2553-2556) ​อีก​นั่น​แหละ​ที่​เป็น​ภาระ​แก่​ประชา​ชน​มาก​ ​เพราะ​ต้อง​นำ​หลัก​ฐาน​มาก​มาย​ไป​ติด​ต่อ​ด้วย​ตน​เอง​เพื่อ​กรอก​แบบ​ฟอร์ม​ ภ.บ.ท.54 ​ก่อน​จะ​ทราบ​ว่า​ภาษี​ที่​จะ​ต้อง​ชำระ​ใน​อีก​ 4 ​ปี​ข้าง​หน้า​จะ​เพิ่ม​ขึ้น​เท่า​ใด​
   
​ผม​จึง​ใคร่​ขอ​ให้​หน่วย​งาน​ราช​การ​ที่​เกี่ยว​ข้อง​ ​ได้​โปรด​ออก​เป็น​ระเบียบ​ให้​ชัดเจน​ทั่ว​กัน​ว่า​ ​การ​ชำระ​ภาษี​บำรุง​ท้อง​ที่​นั้น​ ​สามารถ​มาด​้วย​ตน​เอง​หรือ​ส่ง​ทาง​ธนาณัติ​ก็​ได้​ ​โดย​ระบุ​ไว้​ใน​จด​หมาย​แจ้ง​เตือน​เลย​ว่า​ ​ต้อง​เสีย​ภาษี​เป็น​เงิน​เท่า​ใด​ ​หาก​จะ​ส่ง​ทาง​ธนาณัติ​จะ​ต้อง​สั่ง​จ่าย​ใน​นาม​ใคร​ ปณ.​อะไร​ ​ที่​อยู่​อะไร​ ​ให้​ชัดเจน​ทุก​ครั้ง​ ​และ​เมื่อ​ถึง​กำหนด​ต้อง​ประเมิน​ภาษี​ใหม่​ทุก​ 4 ​ปี​ ​ก็​ช่วย​ส่ง​แบบ​ฟอร์ม​ ภ.บ.ท.5 ​มา​ให้​ด้วย​ ​และ​อนุญาต​ให้​เจ้า​ของ​ที่​ดิน​ส่ง​ ภ.บ.ท.5 ​ที่​กรอก​แล้ว​พร้อม​เอกสาร​ประกอบ​ส่ง​กลับ​ไป​ทาง​ไปรษณีย์​ให้​ด้วย​ (​ทาง​ที่​ดี​ควร​ยก​เลิก​แบบ​ ภ.บ.ท.5 ​ได้​แล้ว​ ​เพราะ​ไม่​ได้​ให้​ข้อมูล​อะไร​ใหม่​แก่​ทาง​ราช​การ​เลย​) ​ที่​จริง​ทาง​ราช​การ​ควร​แจ้ง​มา​ได้​เลย​ทุก​ 4 ​ปี​ ​ว่า​ภาษี​ที่​จะ​ต้อง​เสีย​ต่อ​ไป​เป็น​เงิน​เท่า​ใด​ ​จะ​ให้​เจ้า​ของ​ที่​ดิน​กด​ชำระ​รวด​เดียว​ทั้ง​ 4 ​ปี​เลย​ได้​ก็​ยิ่ง​ดี​ ​และ​ให้​ชำระ​ทาง​ธนาณัติ​ได้​ด้วย​
   
​ใน​โลก​ที่​ความ​เจริญ​ทาง​คอมพิวเตอร์​ไป​ถึง​ไหน​ ๆ ​แล้ว​ ​ทำไม​หน่วย​ราช​การ​จึง​ไม่​ใช้​เทคโนโลยี​นี้​มา​ให้​ความ​สะดวก​แก่​ประชา​ชน​ที่​ยิน​ดี​เสีย​ภาษี​อากร​ให้​แก่​รัฐ​ ​ไม่​ใช่​เฉพาะ​เรื่อง​ภาษี​บำรุง​ท้อง​ที่​ซึ่ง​ผม​เอ่ย​ถึง​อยู่​นี้​ ​แต่​ยัง​คง​มี​ภาษี​อากร​ประเภท​อื่น​ ๆ ​อีก​มาก​ที่​ยัง​คง​สร้าง​ความ​ลำบาก​แก่​ประชา​ชน​ที่​ต้องการ​นำ​ส่ง​เงิน​มา​ชำระ​ให้​แก่​รัฐ​อยู่​จน​บัด​นี้​

​ขอ​แสดง​ความ​นับ​ถือ​
​นาย​ดนัย​ ​เลข​ยาน​นท​์

​ปัจจุบัน​นี้​การ​ยื่น​ชำระ​ภาษี​และ​การ​คืน​ภาษี​มี​ความ​สะดวก​และ​รวด​เร็ว​มาก​กว่า​ใน​อดีต​ที่​ผ่าน​ ๆ ​มา​ ​ซึ่ง​ก็​เป็น​ที่​พึง​พอ​ใจ​ของ​ประชา​ชน​ใน​ทุก​วัน​นี้​ ​สำหรับ​เรื่อง​การ​เสีย​ภาษี​บำรุง​ท้อง​ที่​ที่​คุณ​ดนัย​ไม่​ค่อย​จะ​พึง​พอ​ใจ​เพราะ​มี​ความ​ไม่​สะดวก​บาง​ประการ​ที่​ทำ​ให้​ผู้​ที่​ต้อง​ไป​ยื่น​เสีย​ภาษี​บำรุง​ท้อง​ที่​รู้​สึก​หงุดหงิด​ ​พร้อม​ทั้ง​เสนอ​แนะ​ใน​การ​ชำระ​ภาษี​บำรุง​ท้อง​ที่​ที่​ให้​เกิด​ความ​สะดวก​แก่​ทุก​ฝ่าย​ผ่าน​มา​คอลัมน์​นี้​ ​ก็​หวัง​ว่า​ทาง​กระทรวง​การ​คลัง​และ​กรม​สรรพ​า​กร​คง​จะ​รับ​ข้อ​แนะ​นำ​นี้​นำ​ไป​พิจารณา​ใน​การ​แก้​ไข​ปรับ​ปรุง​ให้​เกิด​ความ​สะดวก​ยิ่ง​ขึ้น​ให้​สม​กับ​โลก​ยุค​เทคโนโลยี​ที่​พัฒนา​ก้าว​หน้า​แทบ​ทุก​วัน​.คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 0