อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561

รมช.คลังเรียก16หน่วยงานสังกัดกระทรวงเข้าหารือ

“ทนุศักดิ์”เรียก 16 หน่วยงานสังกัดกระทรวงการคลังหารือผลการดำเนินและทิศทางในปี 57 ว่าแต่ละหน่วยงานมีกิจกรรมอะไรที่นอกเหนือจากแผนงานปกติหรือไม่ รวมทั้ง แต่ละหน่วยงานมีความต้องการได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐอย่างไรบ้าง ทั้งการสนับสนุนเรื่องงบประมาณ กฎ ระเบียบ ข้อกำหนด จันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2556 เวลา 04.43 น.

นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย รมช.คลัง เปิดเผยภายหลังการหารือกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงการคลังที่อยู่ภายใต้การควบคุมทั้ง 16 หน่วยงาน อาทิ กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต กรมศุลกากร โรงงานยาสูบ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นต้น ว่า วัตถุประสงค์ของการหารือครั้งนี้ เพื่อเป็นการสรุปผลดำเนินงานตั้งแต่ช่วงรับตำแหน่งว่าดำเนินงานในส่วนใดไปแล้ว และได้หารือถึงแนวทางดำเนินงานของปี 56 และปี 57 ว่าแต่ละหน่วยงานมีกิจกรรมอะไรที่นอกเหนือจากแผนงานปกติหรือไม่ รวมทั้ง แต่ละหน่วยงานมีความต้องการได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐอย่างไรบ้าง ทั้งการสนับสนุนเรื่องงบประมาณ กฎ ระเบียบ ข้อกำหนด

“เท่าที่ทราบมาการดำเนินงานของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังที่ควบคุมดูแลอยู่นั้น มีทั้งปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่นำไปสู่การปฏิบัติงานได้ยุ่งยากมากขึ้น ดังนั้นจึงต้องมาคุยกันว่ามีอะไรที่เป็นปัญหาบ้างและอยากให้รัฐหรือกระทรวงการคลังช่วยเหลืออย่างไร เพื่อทำให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงานให้มากขึ้น”

อย่างไรก็ตาม ยังได้มอบนโยบายการทำงานสำหรับกรมจัดเก็บภาษีให้ทำงานสอดประสานกันให้มากที่สุด โดยในส่วนของกรอบการจัดเก็บภาษีนั้น เชื่อว่าจะยังเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 2.1 ล้านล้านบาท อย่างแน่นอน รวมถึง ธ.ก.ส. ที่กำชับให้ปฏิบัติตามระเบียบและมติครม.อย่างเคร่งครัด โดยขอยืนยันว่า ธนาคารไม่เคยปฏิบัตินอกเหนือมติ ครม. เลย

ขณะที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้กำชับให้ไปติดตามความคืบหน้าในการพิจารณาการแก้ไขกฎหมายพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. 2517 ในส่วนที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ว่ามีความคืบหน้าเป็นอย่างไร เพื่อให้สามารถดำเนินการโครงการจำหน่ายสลากด้วยเครื่องอัตโนมัติ (หวยตู้) ได้ เนื่องจากเห็นว่าปัจจุบันสำนักงานสลากฯ มีผลิตภัณฑ์ที่ดำเนินการอยู่เพียงอย่างเดียว ซึ่งคงไม่เพียงพออย่างแน่นอน
 คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

คำสำคัญ

บอกต่อ : 0