อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 23 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 23 กันยายน 2563

ครม.ร่วมอาเซียนแก้ปัญหาภัยพิบัติ

ครม.ร่วมอาเซียนแก้ปัญหาภัยพิบัติ อังคารที่ 10 กรกฎาคม 2555 เวลา 07.28 น.

วันนี้ ( 10 ก.ค.) ที่ทำเนียบรัฐบาล นายภักดีหาญส์ หิมะทองคำ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงข่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี ว่า ที่ประชุมเห็นชอบร่างแผนงานการประชุมภูมิภาคอาเซียนด้านการบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งจะเน้นยุทธศาสตร์ด้านการเตรียมความพร้อมและการตอบสนองต่อภัยพิบัติ และให้ความสำคัญใน 3 ด้าน ได้แก่ 1 การส่งเสริมการสร้าสงเครือข่ายและการแบ่งปันข่าวสาร 2 การส่งเสริมความรวมมือระหว่างประเทศในการปฏิบัติการความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ 3 การส่งเสริมปฏิบัติการร่วมและการประสานงานด้านความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ และเรื่องนี้ไม่มีเนื่อหาที่ก่อให้เกิดพันธกรณีทางกฎหมาย จึงไม่เป็นสนธิสัญญาตามกฎหมายระหว่างประเทศและไม่เป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญ

 คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%