อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 19 ธันวาคม 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 19 ธันวาคม 2561

ขอนแก่นทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน

ขอนแก่นทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน และกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เพื่อนำไปแก้ปัญหายาเสพติดและช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมในการพัฒนาเด็กที่ยากจนอยู่ในชนบท พุธที่ 3 เมษายน 2556 เวลา 04.24 น.

เมื่อเวลา 08.00 น. วันนี้ (3 เม.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  ที่วัดศรีนวล ถ.หลังเมือง  ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น  นายวินัย สิทธิมณฑล รอง ผวจ.ขอนแก่น เป็นประธานพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน และกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดขอนแก่น ปี 2556

โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า และประชาชนร่วมพิธีและร่วมบริจาคเงินสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวน 595,427.25 บาท เพื่อนำไปใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของหมู่บ้าน ชุมชนในจังหวัดขอนแก่น  และสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯอีกจำนวน หนึ่ง เพื่อเป็นกองทุนในการช่วยเหลือเด็กก่อนวัยเรียนที่ครอบครัวยากจน และด้อยโอกาสในชนบทให้มีโอกาสได้เข้ารับการอบรมเลี้ยงดูอย่างถูกต้อง เหมาะสมกับวัย

นายวินัย สิทธิมณฑล รอง ผวจ.ขอนแก่น  กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทย ได้อนุมัติให้กรมการพัฒนาชุมชนดำเนินการทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน และกองทุนพัฒนาเด็กในชนบท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปี 2556 โดยกองทุนแม่ของแผ่นดิน มีแนวคิดที่จะขยายหรือต่อยอดทรัพย์พระราชทาน เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมให้เป็นกองทุนที่เข้มแข็งและเป็นศูนย์กลางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของหมู่บ้านและชุมชน

สำหรับกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระบรมราชูปถัมภ์ ของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นกองทุนที่กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือเด็กก่อนวัยเรียนที่ครอบครัวมีฐานะยากจน และด้อยโอกาสในชนบททั่วประเทศ ให้ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคมและปัญญา เพื่อให้ประชาชนทั้งประเทศพร้อมใจกันร่วมทำบุญทอดผ้าป่า และนำรายได้สมทบกองทุนฯของจังหวัด ได้ดำเนินการทอดผ้าป่าสมทบกองทุนฯทั้งสองกองทุนพร้อมกันทั่วประเทศ

“โครงการมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติ80พรรษามหาราชินี เป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อคนในชุมชนโดยการผนึกกำลังของคนในชุมชน ในการนำกองทุนแม่ของแผ่นดินไปแก้ไขปัญหาในชุมชนตามโครงการหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยมีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อระดมประชาชนทุกสาขาอาชีพ   ร่วมกันแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ ที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา ในวันที่12 ส.ค. 2555 ที่ผ่านมา ด้วยการขับเคลื่อนกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง ภายใต้กองทุนแม่ของแผ่นดิน” รอง ผวจ.ขอนแก่น กล่าวในที่สุด...คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

คำสำคัญ

บอกต่อ : 0