อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2563

ผ่าตัดปากแหว่งเพดานโหว่ - คุณหมอ ขอบอก

เสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 02.02 น.

การผ่าตัดคืนรอยยิ้มให้กับคนไข้ “ปากแหว่ง เพดานโหว่” ภายใต้ “ โครงการอาสาสมัครแพทย์ พยาบาลไทย และนานาชาติ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ” ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 6-12 ก.พ.นี้ เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข สมาคมแพทย์ไทยในสหรัฐอเมริกา บริษัทเมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ.นครนายก และ โรงพยาบาลชลประทาน จัดเป็นโครงการที่ดีซึ่งจะช่วยให้ผู้พิการปากแหว่ง เพดานโหว่ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

นพ.สมชาย กุลวัฒนาพร นายกสมาคมแพทย์ไทยในสหรัฐอเมริกา บอกว่า เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 84 พรรษา และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา ทางคณะแพทย์ไทยจากสหรัฐอเมริกา จึงได้ร่วมมือกับอาสาสมัครแพทย์พยาบาลนานาชาติ ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดศัลยกรรมจากมหาวิทยาลัยแพทย์ต่าง ๆ อาทิ มหาวิทยาลัยโคลอมเบีย มหาวิทยาลัยอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก และมหาวิทยาลัยคอร์แนล จัดโครงการนี้ขึ้นมา  โดยแพทย์ที่จะเดินทางมาในครั้งนี้ 36 คนเป็นแพทย์ พยาบาลชาวอเมริกัน  อีก  16- 18 คนเป็นแพทย์ พยาบาลไทยที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา  ทุกคนอยากช่วยคนไทยที่ด้อยโอกาส อยากช่วยเหลือสังคม เพราะคนเหล่านี้จบการศึกษามานานแล้ว เมื่อชีวิตครอบครัว ฐานะเขาดี มีโอกาสก็อยากช่วยคนจน คนพิการ โดยเฉพาะช่วยพี่น้องคนไทยด้วยกัน

โครงการอาสาสมัครแพทย์ พยาบาลไทย และนานาชาติ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-12 ก.พ. ณ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ.นครนายก และ โรงพยาบาลชลประทาน จ.นนทบุรี จะผ่าตัดศัลยกรรมให้กับคนไข้พิการปากแหว่ง เพดานโหว่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทุกครั้งที่อาสาสมัครแพทย์ พยาบาลไทยและนานาชาติเข้ามาผ่าตัดศัลยกรรมให้กับคนไข้ปากแหว่งเพดานโหว่จะมีคนไข้มารับบริการครั้งละประมาณ 300 คน  แต่ในปีนี้มีคนไข้ประสงค์จะมารับบริการน้อยมากเพียง 80 รายเท่านั้น อยากฝากประชาสัมพันธ์ด้วยว่า  เราต้องการคนไข้ทั้งหมดประมาณ 250 คน อยากให้มารับการผ่าตัดในครั้งนี้ เพราะเรารู้ว่าพี่น้องเหล่านี้ยากจน ก็อยากจะช่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  ดังนั้นในระหว่างวันที่ 5-7 ก.พ.นี้ ยังสามารถติดต่อเพื่อเข้าร่วมโครงการได้ที่บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 

สำหรับคนไข้ที่เข้าร่วมโครงการอยากให้เป็นคนไข้ที่พิการปากแหว่งเพดานโหว่ ที่ไม่เคยรับการผ่าตัดศัลยกรรมมาก่อน เพราะว่าคนที่เคยผ่าตัดมาแล้วเนื้อเยื่อจะเหลือน้อย การจะผ่าตัดซ้ำทำได้ยาก จึงควรจะให้โอกาสคนไข้ที่ยังไม่เคยรับการผ่าตัดศัลยกรรมมาก่อน 

ต้องยอมรับว่าเด็กที่พิการปากแหว่ง เพดานโหว่ เป็นปัญหาสังคม เวลาไปโรงเรียนมักจะถูกเพื่อน ๆ ล้อ ทำให้ไม่อยากไปโรงเรียน  หากเด็กเหล่านี้ได้รับการผ่าตัด  เด็กก็จะไปโรงเรียน ได้รับการศึกษา โตขึ้นก็สามารถหางานทำได้  จะไม่เป็นปัญหาสังคม  เพราะเขาช่วยเหลือตัวเองได้ ทำตัวให้มีประโยชน์ต่อสังคม  สำหรับการผ่าตัดรักษานั้นหากทำได้เร็วเท่าไหร่ก็จะเป็นผลดี โดยสามารถทำได้ตั้งแต่อายุ 4 เดือนขึ้นไป

อย่างไรก็ตามในปัจจุบันพบว่า ปัญหาเด็กเกิดมาปากแหว่ง มีปีละไม่ต่ำกว่า  2,500 คน สถิติตรงนี้ไม่ได้ลดลงเลย ส่วนหนึ่งเป็นเพราะพ่อแม่ของเด็กขาดการศึกษา ยากจน ไม่มีความรู้ในการดูแลตัวเองขณะตั้งครรภ์  มีการรับประทานยาบางอย่างขณะตั้งครรภ์ เช่น ไม่รู้ว่ายาบางชนิดมีผลต่อเด็กในครรภ์  ซึ่งทารกในครรภ์อายุประมาณ 14 สัปดาห์ หรือประมาณ 3 เดือนครึ่ง จะมีการสร้างอวัยวะต่าง ๆ หากมีอะไรไปทำให้ผิดปกติก็อาจเกิดความพิการได้ ดังนั้นการให้ความรู้ตรงนี้แก่ประชาชนจึงมีส่วนสำคัญ.

นวพรรษ บุญชาญคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 0