อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 21 มกราคม 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 21 มกราคม 2563

เปิดงานประกวด ธิดาแรงงาน ประจำปี 2556

พุธที่ 1 พฤษภาคม 2556 เวลา 04.01 น.

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 1 พ.ค.  ดร.มนัส โนนุช เป็นผู้แทนพระองค์ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนอุบลรัตนราชกัลยา สิริโสภาพรรณวดีมาเป็นประธานในงานการประกวดธิดาแรงงานประจำปี 2556 เพื่อส่งเสริมสถานภาพสตรีไทย ค้นหาสตรีที่มีจิตอาสาทำงานช่วยเหลือสังคม ภายใต้แนวความคิด "Values Beyond Beauty คุณค่าที่เหนือความงาม" จัดโดยริษัท เอ็น.ที.อาร์.มีเดีย แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าเซนต์คาเบรียล สมาคมช่างภาพสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย และศูนย์การค้าเอสพลานาด รัชดา  ณ แกรนด์ ฮอลล์ เอสพลานาด รัชดา

พลเอกอาชวินทร์ เศวตเศรนี อุปนายกสมาคมศิษย์เก่าคณะเซนต์คาเบรียล กล่าวเปิดงานว่า วัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อร่วมเชิดชูเกียรติและส่งเสริมบทบาทสตรีไทย โดยเฉพาะหญิงวัยทำงาน ที่สตรีในการเสนอความคิดและแสดงความสามารถให้ได้ประจักษ์ว่าคุณค่าที่เหนือความงาม

นอกจากงานประกวดธิดาแรงงานแล้วยังมีการมอบตำแหน่ง ธิดาแรงงานเกียรติยศ ให้กับ คุณนริศราภรณ์ อสิพงษ์ ซึ่งทำงานเพื่อเด็กเร่ร่อนมากว่า 10 ปี เป็นครูผู้ให้ความรู้ ทั้งเป็นที่ปรึกษาในทุกๆเรื่อง จนได้รับการขนานนามว่า “นางฟ้าแห่งสะพานพุทธ” และ “ครูข้างถนน” และรางวัลธิดาแรงงานเกียรติยศนี้ ได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ และประกาศนียบัตรคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 0