อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561

‘เศรษฐพงค์’ ยันประมูล 4จี ตามขั้นตอน

อังคารที่ 6 สิงหาคม 2556 เวลา 00.00 น.

กทค.ยืนยันชัดกรอบการประมูลคลื่น 1800 เมกะเฮิรตซ์ เป็นไปตามขั้นตอน วาง แผนประมูลควบคู่กับการประมูล 3จี  ไว้นานแล้ว ระบุหาก 3จี ไม่เกิด การประมูล 4จี         ก็จะต้องไม่เกิดเช่นกัน เพราะหากการให้บริการ 3จี ไม่แข็งแรง การให้บริการ 4จี ก็ล้มเหลวตามไปด้วย

พ.อ.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ รองประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และประธานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทค.) กล่าวว่า หลักการดำเนินงานกับคลื่น 1800 เมกะเฮิรตซ์ ที่บอร์ด กทค. ได้วางกรอบระยะเวลาการประมูลในช่วงเดือน ก.ย. 2557 หลังจากคลื่นความถี่จะหมดสัญญาในเดือน ก.ย. 2556 นี้ ขั้นตอนแรก กทค.จะต้องจัดทำแผนแม่บท   ให้แล้วเสร็จ ก่อนจะปรับปรุงกฎกติกาที่เป็นอุปสรรคต่อการประมูลรวมทั้งสร้างความชัดเจนในประเด็นข้อกฎหมายเรื่องผลของการสิ้นสุดสัมปทานกรณีคลื่น 1800 เมกะเฮิรตซ์

อย่างไรก็ตาม หลังจากได้มีการจัดสรรคลื่น 3จี ซึ่งเป็นฐานไปสู่บริการ 4จี ถือเป็นการเตรียมรากฐานการประมูลคลื่น 1800 เมกะ เฮิรตซ์ กทค.จะต้องประเมินผลการประมูล 3จี พร้อมเร่งให้มีการติดตั้งโครงข่ายและทำให้บริการ 3จี มีความเสถียรแก้ปัญหาการขาด แคลนคลื่น ทำให้การจัดสรรคลื่น 1800 เมกะ เฮิรตซ์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยแผนบริหารคลื่นความถี่ต้องวางมาตรการเยียวยา เพื่อรองรับผู้ที่จะได้รับผลกระทบซึ่งต้องเตรียมให้เรียบร้อยก่อนประมูลใบอนุญาต เนื่องจากมีผู้ใช้งานค้างในระบบโดยการประมูลคลื่น 1800 เมกะเฮิรตซ์

“กทค.ต้องมองให้รอบคอบทั้งระบบ หลังประมูล 3จี ต้องให้ระบบ 3จี เดินได้ก่อนจะประมูล 4จี ถ้าฐานยังไม่เข้มแข็งหรืออ่อนแอ การประมูลคลื่น 1800 เมกะเฮิรตซ์ เพื่อนำไปสู่การให้บริการ 4จี ย่อมล้มเหลวตามไปด้วย” พ.อ.เศรษฐพงค์ กล่าว.คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

คำสำคัญ

บอกต่อ : 0