อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 19 ธันวาคม 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 19 ธันวาคม 2561

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯเสด็จฯพระราชพิธีพืชมงคล

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ แทนพระองค์ ในการพระราชพิธีพืชมงคล อาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2556 เวลา 07.11 น.

เมื่อวันนี้ (12 พ.ค.)  เวลา   15.04  น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ แทนพระองค์พร้อมด้วย พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในการพระราชพิธีพืชมงคล เพื่อความสมบูรณ์แห่งพืชผลของราชอาณาจักรไทย  ทรงหลั่งน้ำสังข์ ทรงเจิม พระราชทานพระธำมรงค์กับพระแสงปฏักแก่ นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งทำหน้าที่พระยาแรกนา ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง