อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564

"ณัฐพล" ซิวแชมป์ปั่นเสือภูเขาหัวดง

"ณัฐพล" ซิวแชมป์ปั่นเสือภูเขาหัวดง อาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2556 เวลา 07.25 น.

การแข่งขันจักรยานเสือภูเขา “หัวดง-สิงห์เมาเท่นไบค์ ไทยแลนด์ โอเพ่น  2013” สนามที่ 2 ที่โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟักอังกูร) จ.อุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. ผลชนะเลิศแต่ละรุ่นมีดังนี้ ประเภทการแข่งขัน A ชาย อายุไม่เกิน 18 ปี นายณัฐพล จำชาติ, อายุ 19-25 ปี นายเชิดชัย ใจวงษ์, อายุ 26 – 29 ปี นายศราวุธ โคสุวรรณ, อายุ 30-34 ปี นายพัฒนเกียรติ ใจดี, อายุ 35 – 39 ปี นายณัฐพล คุ้มใหญ่โต, อายุ 40 – 44 ปี นายสุริยา แรงบุญ, อายุ 45 -49 ปี นายสมภพ สวาสุ, อายุ 50 – 54 ปี นายชัยบรรชา มาลัย, อายุ 55 ปีขึ้นไป นายบุญลือ ชุมศรี, ประเภทการแข่งขัน A หญิง อายุไม่เกิน 18 ปี น.ส. สุธิมา โพนชัยแสง, อายุ 19 – 29 ปี น.ส.สุทธาทิพย์ หม่อมรักษา, อายุ 30 ปีขึ้นไป นางเรณู เตชัย
 

ประเภทท่องเที่ยว B ชาย อายุไม่เกิน 15 ปี ด.ช.พศิน ตั้งสูงสว่าง, อายุไม่เกิน 18 ปี นายศราวุธ พรหมคำแดง, อายุ 19-24 ปี นายยศวีร์ ศรีจันทร์, อายุ 25 – 29 ปี นายสุรชัย สุลี, อายุ 30 – 34 ปี นายขุนแผน ตุ้มทองคำ, อายุ 35-39 ปี นายจาตุรนต์ วงษ์ประดิษฐ์, อายุ 40 – 44 ปี นายธงชาติ ตันติอำไพ, อายุ 45 -49 ปี นายนิคม พูญาติ, อายุ 50 – 54 ปี นายธีระวัฒน์ สิทธิวงศ์, อายุ 55 – 59 ปี นายเดชทนง ศิริวรรณ, อายุ 60 ปีขึ้นไป นายสมศักดิ์ พยัคฆ์, รุ่นน้ำหนัก 80 ก.ก. นายกิตติพัทธ์ สุนทรวรเชษฐ์, ประเภทท่องเที่ยว B หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี น.ส.วริษฐา ทิพทา, อายุ 30 ปีขึ้นไป นางนภาพร ตุ้มทองคำ, ประเภทการแข่งขันยุวชน C ชาย อายุไม่เกิน 10 ปี ด.ช.ทรัพย์ประเสริฐ พิมพ์แสง, อายุไม่เกิน 12 ปี ด.ช.ศิริมงคล กออำไพร, อายุไม่เกิน 14 ปี ด.ช.พศิน ตั้งสูงสว่าง, ประเภทยุวชน C หญิง อายุไม่เกิน 12 ปี ด.ญ.ภาสิรี เจริญทรัพยานนท์
 

 สำหรับการแข่งขัน “สิงห์ เมาเท่นไบค์ ไทยแลนด์ โอเพ่น 2013” สนามที่ 3 จะแข่งขันที่ จ.พะเยา ในวันอาทิตย์ที่ 4 ส.ค.  โดยมี ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทในเครือธรรมนัสกรุ๊ป, ประธานมูลนิธิ ธรรมนัส พรหมเผ่า พร้อมดูแลรับรองนักปั่นทุกอย่างเต็มที่ สอบถามรายละเอียด โทร. 080-802-3444, 080-802-3555 หรือ ดูรายละเอียดได้ที่ www.thailandonedaytour.com
 คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 0