อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 28 ตุลาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 28 ตุลาคม 2563

สมศ.เร่งแก้ปัญหามหาวิทยาลัยถูกประเมินซ้ำซ้อน

ผอ.สมศ.เห็นด้วยข้อเสนอ ทปอ. เตรียมหารือบอร์ดปรับแก้ระบบประเมินมหาวิทยาลัย เลิกซ้ำซ้อนกับ สกอ. พร้อมยืนยันให้การยอมรับผลประเมินมหาวิทยาลัยที่ผ่านประเมินในระดับนานาชาติแล้ว จันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2556 เวลา 03.19 น.

ศ.ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ผอ.สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) เปิดเผยว่า ตามที่ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีข้อเสนอให้ สมศ.ปรับลดความซ้ำซ้อนในการประเมินสถาบันอุดมศึกษา โดยเฉพาะกรณีสถาบันอุดมศึกษาที่ต้องรับการประเมินทั้งจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) และจาก สมศ.ภายในปีเดียวกันนั้น ตนเห็นด้วยในหลักการที่ว่า สกอ.และสมศ.ไม่ควรประเมินในช่วงเวลาเดียวกัน ส่วนกรณีที่มีข้อเสนอว่าสถาบันอุดมศึกษาบางแห่งได้ผ่านการรับรองการประเมินในเกณฑ์มาตรฐานระดับโลกแล้ว ไม่ควรต้องรับการประเมินจากหน่วยงานประเมินในประเทศไทยอีกนั้น ตนก็เห็นด้วย ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการปฏิบัติกับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอยู่แล้ว โดยโรงเรียนใดผ่านการประเมินจากหน่วยงานต่างประเทศซึ่งได้รับการยอมรับในสังคมโลก สมศ.ก็จะใช้ผลตามการประเมินระดับนานาชาตินั้นๆ ซึ่งในส่วนอุดมศึกษาก็สามารถทำได้เช่นกัน ทั้งนี้ตนจะนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร สมศ.เพื่อพิจารณาอีกครั้งในวันที่ 8 พ.ย.นี

"การที่มหาวิทยาลัยต้องประเมินตัวเองทุกปี ประเมินคุณภาพภายในกับ สกอ.ทุก 3 ปี ประเมินคุณภาพภายนอกกับ สมศ.ทุก 5 ปีทำให้เกิดความซ้ำซ้อนจริง ซึ่งขณะนี้ สมศ.กำลังดูว่า จะปรับลดตรงไหนได้บ้าง และปรับอย่างไร เพื่อลดการประเมินที่ซ้ำซ้อนกัน"ศ.ดร.ชาญณรงค์กล่าวคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 0