อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 19 ธันวาคม 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 19 ธันวาคม 2561

เตรียมเก็บค่ามอเตอร์เวย์ต่ำสุด20-25บาทสูงสุดไม่เกิน60บาท

เตรียมเก็บค่ามอเตอร์เวย์ตามระยะทาง รอประกาศในราชกิจจานุเบกษา ต่ำสุด20-25บาทสูงสุดไม่เกิน60บาท เริ่มใช้ปีหน้า จันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2556 เวลา 02.49 น.

นายชัชวาล บุญกิจเจริญ อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า ในวันที่ 4 ม.ค.2557 ทล.จะทดลองใช้ระบบเก็บผ่านทางแบบระบบปิด กับทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง หมายเลข 7 หรือมอเตอร์เวย์สายกรุงเทพ-ชลบุรี ซึ่งจะเป็นการเก็บค่าผ่านทางตามระยะทาง ไม่ได้เหมารวมค่าผ่านทางเหมือนในปัจจุบัน ที่มีการจัดเก็บ อยู่ 2 ด่าน คือด่านลาดกระบังและด่านพานทอง คิดค่าผ่านทางด่านละ 30 บาท สำหรับรถ 4 ล้อ แต่ปัจจุบันได้ก่อสร้างด่านเก็บค่าผ่านทางเพิ่มเป็น 5 ด่าน ได้แก่ 1.ด่านชั่วคราวลาดกระบัง บริเวณกิโลเมตรที่ 25 2.ด่านทางแยกต่างระดับบางบ่อ บริเวณกิโลเมตรที่ 40 3.ด่านทางแยกต่างระดับบางปะกง บริเวณกิโลเมตรที่ 45 4.ต่างทางแยกต่างระดับพานทอง บริเวณกิโลเมตรที่ 65 และ 5.ด่านชั่วคราวพานทอง บริเวณกิโลเมตรที่ 67 ได้สร้างตู้เก็บเงินเพิ่ม จากเดิม 2 ด่าน จำนวน 40 ตู้ เพิ่มเป็น 5 ด่าน จำนวน 90 ตู้ ซึ่งเป็นด่านเริ่มเข้าใช้ทางหลวงพิเศษและด่านออกจากทางหลวงพิเศษ โดยจะเก็บค่าผ่านทางตามระยะทางที่ผู้ใช้ทางใช้จริง คือเมื่อเข้าด่านให้รับบัตรผ่านด่านไปก่อน แล้วค่อยไปจ่ายค่าผ่านทางที่ทางออก ซึ่งจะเป็นธรรมกับผู้ใช้ทางที่วิ่งระยะสั้นก็จะเสียค่าผ่านทางน้อยกว่าผู้ใช้ทางระยะไกล

“ ในวันที่ 4 ม.ค.ที่เป็นช่วงทดลองใช้การเก็บค่าผ่านทางแบบระบบปิดนั้น จะมีการเก็บค่าผ่านในอัตราเดิมอยู่ คือ ถ้าผ่าน 1 ด่านเสียค่าผ่านทาง 30 บาท ผ่าน 2 ด่านเสียค่าผ่านทาง 60 บาท สำหรับรถ 4 ล้อ แต่ให้ผู้ใช้ทางรับบัตรผ่านทางที่ด่านทางเข้าก่อน แล้วค่อยไปจ่ายเงินที่ด่านทางออก ไม่ได้จ่ายเงินตั้งแต่เข้าด่านเหมือนเดิม เพื่อให้ผู้ใช้ทางคุ้นเคยกับการจัดเก็บแบบใหม่ไปก่อน สำหรับการใช้อัตราค่าผ่านทางตามระยะทางนั้น จะเริ่มใช้หลังจากที่มีประกาศกฎกระทรวงและประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้วคาดเริ่มใช้ต้นปีหน้า ซึ่งขณะนี้ ทล.ได้จัดทำอัตราค่าผ่านใหม่เสร็จเรียบร้อยและส่งให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาเพื่อออกประกาศแล้ว เมื่อมีการลงนามประกาศใช้เมื่อใดจะแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง โดยอัตราค่าผ่านทางต่ำสุดของรถ 4 ล้อ จะอยู่ที่ประมาณ 20-25 บาท ส่วนค่าผ่านสูงสุดของรถ 4 ล้อ อยู่ที่ 60 บาท ไม่เกินอัตราค่าผ่านทางของเดิม” นายชัชวาลกล่าวคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 0